L’objectiu de la nova organització d’aquest apartat del web de Funció Pública és facilitar l’accés a la informació i contribuir a la generació de dades empíriques, quantitatives i qualitatives sobre l’ocupació pública a Catalunya.

A banda de les dades estadístiques, oferirà també estudis periòdics sobre el perfil del personal de les administracions públiques i sobre la gestió dels recursos humans. Per fer més fàcil la lectura de les dades, es proposa l’Apunt del mes, un full informatiu de les novetats més destacables referents al personal de la Generalitat.

La Secretaria d’Administració i Funció Pública ha reorganitzat l’Espai d’anàlisi de l’ocupació pública, consultable des del web del Departament de Governació i Relacions Institucionals, amb la vocació d’esdevenir punt de trobada entre l’Administració i totes aquelles persones i institucions interessades en l’estudi i en el coneixement de l’ocupació pública al nostre país, ja sigui amb finalitats acadèmiques, d’interès personal o de control social en el rendiment de comptes de l’actuació administrativa.

Des d’aquest mes de juny, i amb la voluntat de contribuir a la generació i el foment de l’elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives sobre l’ocupació pública a Catalunya, l’Espai s’estructurarà amb una distribució de continguts orientada a dos grans àmbits d’actuació:

  • - La recopilació i anàlisi de dades quantitatives sobre la situació de l’ocupació a les administracions públiques catalanes al Banc de dades d’ocupació pública.
  • - La publicació i difusió d’estudis periòdics o monogràfics sobre el perfil del personal de les administracions catalanes i sobre la gestió dels recursos humans, dins el renovat apartat de Publicacions, Informes i Estudis. La manera com s'hi ofereix la informació permet diferents nivells de lectura i s'hi associen les presentacions públiques que en fan difusió.

Val a destacar el caràcter d’estadística oficial del contingut referent al personal al servei de les administracions públiques de Catalunya del Banc de dades d’ocupació pública, pel que fa al nombre de persones ocupades en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya mes a mes. Per fer més fàcil la lectura de les dades es proposa L’Apunt del mes, un full informatiu que té un caràcter periòdic de seguiment dels canvis més destacables referents al personal de l’organització.

A partir d’aquest moment, s’habilitarà una subscripció d’avisos RSS per als usuaris que estiguin interessats en conèixer de manera puntual les darreres novetats incorporades al web.

 

Accés a l'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública: http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.188cc2c34a4b942f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=67ca7d7cffc44210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=67ca7d7cffc44210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Suscríbete gratuitamente a nuestros boletines

Recibe noticias e ideas en Recursos Humanos.
Suscripción

Utilizamos cookies para ofrecer a nuestras visitas una mejor experiencia de navegación por nuestra web.
Si continúas navegando, consideramos que aceptas su utilización.