Premis Factor Humà

Premi Mercè Sala i Premi Impacta

Premi ImpactaEn el marc del Premi Factor Humà Mercè Sala, volem reconèixer també la tasca que duen a terme les organitzacions associades a la Fundació Factor Humà compromeses amb l'aplicació del Manifest Factor Humà. El Premi Impacta va destinat a projectes liderats des de l'àrea de Gestió de Persones d'aquestes entitats i que tenen un impacte positiu dins de l'organització, tan tangible com intangible.


BASES DE PARTICIPACIÓ

La Fundació Factor Humà (en endavant la Fundació) convoca el Premi Impacta en reconeixement a la tasca que duen a terme les entitats associades a la Fundació compromeses amb l’aplicació del Manifest Factor Humà a través de la seva utilització.

Primera. Objectiu i criteris

El Premi Impacta és un reconeixement a projectes liderats des de l’àrea de Gestió de Persones que tenen un impacte positiu dins de l’organització, tan tangible com intangible.

Els criteris d’avaluació per a la selecció de candidatures seran els que regeixen els deu principis del Manifest Factor Humà (desplaça't per les icones a continuació per consultar-los) i és requisit indispensable que l'organització hagi complimentat el Baròmetre del Factor Humà:


 • 1. La persona com a valor
 • 2. Ètica i bon govern
 • 3. Igualtat d’oportunitats i diversitat
 • 4. Desenvolupament i ocupabilitat
 • 5. Transparència, comunicació i participació
 • 6. Seguretat, salut i benestar físic i emocional
 • 7. Retribució equitativa i justa
 • 8. Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals
 • 9. Coresponsabilitat en les relacions laborals
 • 10. Innovació i creativitat
 • 1. La persona com a valor

  Gràcies al talent i al compromís de les persones, les nostres organitzacions són capaces d’assolir els seus reptes. Per això, les tractarem amb el màxim respecte i dignitat al llarg de la seva vida professional, esforçant-nos per atorgar ple significat a la seva feina i que aquesta contribueixi a la seva plena realització personal i professional.
 • 2. Ètica i bon govern

  Les organitzacions que actuen amb ètica i respecte pels drets fonamentals asseguren la seva competitivitat a llarg termini i contribueixen al desenvolupament de persones íntegres i compromeses. Per això, promourem un comportament ètic exigent i respectuós amb les lleis, aplicarem els principis de bon govern i rebutjarem qualsevol pràctica de corrupció.
 • 3. Igualtat d’oportunitats i diversitat

  Totes les persones han de tenir una autèntica igualtat d’oportunitats i la diversitat ha de ser un fet enriquidor per a la vida de les organitzacions. Per això, promourem la vàlua professional com a màxim criteri inspirador de les decisions sobre les persones, eradicant qualsevol forma de discriminació en la contractació, el tracte o la promoció.
 • 4. Desenvolupament i ocupabilitat

  El desenvolupament del talent és la millor garantia per assegurar el futur de les organitzacions i l’ocupabilitat de les persones. Per això, dedicarem tot el que estigui al nostre abast per oferir les millors oportunitats de formació i desenvolupament professional, fomentant les condicions i els espais perquè les persones puguin generar i compartir coneixement. Tindrem, a més, una especial sensibilitat per afavorir les oportunitats de les persones a qui l’actual crisi hagi posat en risc d’exclusió del mercat laboral.
 • 5. Transparència, comunicació i participació

  Conèixer, compartir i implicar- se en l’evolució de l’organització és d’interès de tothom. Per això, promourem una comunicació transparent, oportuna i pels canals adequats, assegurant que arriba de manera clara i entenedora a totes les persones de l’organització i fomentant internament la confiança, el diàleg i la participació de totes les persones en la presa de decisions.
 • 6. Seguretat, salut i benestar físic i emocional

  Un entorn de treball segur i saludable, físicament i emocionalment, és bo per a les persones, per a les organitzacions i per a la societat. Per això, promourem les mesures que siguin necessàries per garantir la seguretat i la salut a la feina, fomentant un ambient saludable i fent del reconeixement una pràctica diària a les nostres organitzacions.
 • 7. Retribució equitativa i justa

  La contraprestació salarial harmonitza els interessos econòmics de la persona i de l’organització a llarg termini. Per això, assegurarem que les polítiques salarials garanteixin que tothom rebi un salari adequat a la seva aportació, internament equitatiu i externament competitiu en relació al sector, oferint l’oportunitat d’aconseguir una vida econòmicament digna.
 • 8. Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals

  La vida de les persones va molt més enllà de l’àmbit estrictament professional. Per això, promourem les mesures que siguin necessàries per facilitar un equilibri adequat entre les esferes laboral, familiar i personal, fomentant una cultura de flexibilitat i una gestió intel·ligent dels recursos i del temps.
 • 9. Coresponsabilitat en les relacions laborals

  L’entesa social és una condició necessària per al desenvolupament de les organitzacions i s’aconsegueix gràcies a una gestió adequada de persones i agents socials. Per això, promourem un marc de relacions laborals presidit per la confiança, el diàleg i el respecte, en el convenciment que la negociació basada en la cerca del benefici mutu és la millor garantia per assegurar la solidesa i el futur de les organitzacions.
 • 10. Innovació i creativitat

  La innovació i la millora continuada són la millor via per al progrés de la societat, les organitzacions i les persones. Per això, promourem la creativitat, la iniciativa i l’aportació de noves idees, fomentant un ambient de confiança i tolerància, i sabrem reconèixer l’error com una excel·lent oportunitat per a l’aprenentatge.


Segona. Presentació de candidatures

Podran optar al Premi Impacta les organitzacions de qualsevol dimensió i sector d'activitat, que siguin entitats associades a la Fundació i que hagin desenvolupat bones pràctiques relacionades amb algun/s dels deu principis del Manifest Factor Humà, a més d'estar dins del marc temàtic establert en cada edició.

Aquestes pràctiques han d’haver impactat en l’organització substancialment.

La candidatura s’ha de formalitzar a través de la complementació d’un document que caldrà fer arribar a la Fundació.

Cada organització associada pot presentar una única candidatura.

Jornada de presentació de candidatures

Jornada on cada candidatura ha de ser presentada en 10 minuts per una persona representant de l’organització i haurà de donar els aclariments que demanin les persones assistents, integrants de la Comisión de Evaluación.

Tercera. Comissió d'Avaluació

Es crearà una Comissió d'Avaluació formada pels/per les Directors/es de Persones de les organitzacions associades a la Fundació que desitgin formar-ne part. Aquesta comissió estarà formada per aquelles organitzacions que no presentin una candidatura.

Els/les membres d’aquesta comissió s’encarregaran de:

 • Avaluar objectivament els projectes presentats en les diferents candidatures, en base a les directrius i estàndards establerts al Manifest Factor Humà que considerin que tenen major impacte.
 • Demanar aclariments a les candidatures en la jornada de presentació abans esmentada.
 • Votar les tres candidatures que més l'hagin impactat i valorar-les amb 5, 3 i 1, sent 5 la màxima puntuació.

Les tres organitzacions finalistes seran les que tinguin els projectes amb major puntuació. Aquests projectes es faran arribar al Jurat.

Ser membre de la Comissió d'Avaluació implica acceptar les bases del Premi i la decisió del Jurat.

Quarta. El Jurat del Premi

El Jurat del Premi Impacta és el mateix Jurat que el del Premi Factor Humà Mercè Sala. Està format per persones que van conèixer Mercè Sala i també per algun dels guanyadors del Premi d’edicions anteriors. Són Imma Amat, presidenta d'AMAT Immobilaris; Manuel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; Toni Espinal, director general d’Ampans; Cèsar Molins, director general d'AMES; Maravillas Rojo, presidenta d’Abacus Cooperativa; i Xavier Serra, ex CEO d'Affinity Petcare.

Aquest Jurat està creat amb l’objectiu que el procés compti amb el màxim nivell de rigor i independència, per garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els projectes finalistes, la confidencialitat, la transparència, l’objectivitat i la fiabilitat en les avaluacions de candidatures.

Les persones que formen el Jurat són les encarregades d’avaluar i decidir quin dels projectes finalistes acreditats per la Comissió d'Avaluació és mereixedor del guardó.

Analitzarà i valorarà les candidatures per al Premi Impacta, segons els criteris següents:

 • Impacte positiu en els diferents grups d'interès, especialment entre les persones col·laboradores de l'organització.
 • Sentit de compromís de l'empresa envers al desplegament dels principis establerts al Manifest Factor Humà.

Cinquena. Lliurament del guardó

El lliurament del Premi Impacta tindrà lloc durant la gala dels Premis Factor Humà.

Durant l’esdeveniment es reconeixeran els projectes finalistes i es revelarà el nom del guanyador, que rebrà un reconeixement honorífic sense assignació econòmica.

La persona encarregada de recollir el guardó serà la màxima responsable del projecte guanyador.

El premiat podrà comptar amb el material audiovisual generat durant la gala i la repercussió en els diferents mitjans de comunicació, tant generalistes com especialitzats.

Sisena. Confidencialitat

A l’efecte d’establir una pauta de comportament referida a la naturalesa confidencial dels projectes, presentem els acords que permeten definir i delimitar l’ús i el tractament de la informació:

 • En tot moment la informació facilitada serà tractada seguint un criteri d’absoluta confidencialitat.
 • L’ús de la informació facilitada estarà limitat a l’avaluació i el seguiment del projecte segons els criteris prèviament establerts.
 • La Fundació posarà la informació lliurada a disposició de les persones implicades en el procés d’avaluació i selecció de projectes. Totes aquestes persones quedaran igualment obligades pels termes d’aquest acord de confidencialitat.
 • Qualsevol document generat a partir de la informació facilitada serà igualment mantingut segons el principi d’absoluta confidencialitat.
 • A partir del dia del lliurament del Premi, el títol del projecte guardonat i els dels finalistes, tal com es presenten als documents lliurats, seran del domini públic com a identificadors dels projectes. En cap cas la informació facilitada serà transmesa o comunicada a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i l’autorització de la Fundació.

Setena. Acceptació de les bases

El fet de participar-hi suposa l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.

 

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.