Premis Factor Humà

Premi Mercè Sala i Premi Impacta

Premi ImpactaEn el marc dels Premis Factor Humà reconeixem la tasca que duen a terme les organitzacions associades a la Fundació compromeses amb l'aplicació del Manifest Factor Humà. El Premi Impacta va destinat a projectes liderats des de l'Àrea de Gestió de Persones d'aquestes entitats i que tenen un impacte positiu en l'organització, tant tangible com intangible.

Busquem iniciatives, projectes i polítiques que demostrin la promoció del benestar i la qualitat relacional de l’entorn laboral:
Persones més compromeses, saludables i felices creen empreses més saludables i competitives.

Una de les missions primordials de l’empresa és vetllar pel benestar i la salut dels seus membres. Benestar és sentir-se bé, en estat d’equilibri, és el conjunt d’aquelles situacions que les persones necessiten per viure bé i satisfer les seves necessitats: materials, de salut, el temps d’oci i les relacions afectives sanes. La salut (tenir un estat complet de benestar físic, mental i social) és un mitjà per arribar al benestar però no és l'únic: el Manifest Factor Humà en el seu principi 7 anomena la promoció d’entorns de treball que permetin l’equilibri, l’autoconeixement, la pròpia cura personal, la col·laboració amb altres persones i l’aprenentatge de les habilitats necessàries per aconseguir-ho.

Les organitzacions són encara només unitats de producció o van més enllà i s’ocupen de ser espais/entorns saludables? Està demostrat que les empreses que obtenen millors resultats de manera sostinguda són aquelles que creen i treballen en la implantació de programes de benestar, educant, acompanyant i empoderant les persones perquè adquireixin més control sobre les seves decisions i accions que afecten a la seva salut i benestar.

Consulta la INFOGRAFIA amb la temporalització completa del Premi Impacta 2022


BASES DE PARTICIPACIÓ

La Fundació Factor Humà (en endavant la Fundació) convoca el Premi Impacta en reconeixement a la tasca que duen a terme les organitzacions associades a la Fundació compromeses amb l’aplicació del Manifest Factor Humà.

Primera. Objectiu i criteris

El Premi Impacta és un reconeixement a projectes liderats des de l’Àrea de Gestió de Persones.

Els criteris d’avaluació per a la selecció de candidatures seran els que regeixen els tres eixos del Manifest Factor Humà i que es despleguen en un total de 14 principis (desplaça't per les icones a continuació per consultar-los i visita la pàgina especifica per a més informació).


 • EIX 1: ORGANITZACIÓ CONSCIENT
 • EIX 2: PERSONA PLENA
 • EIX 3: EL MILLOR MÓN POSSIBLE
 • EIX 1: ORGANITZACIÓ CONSCIENT

  • 1. Decisions que són coherents amb el propòsit i els valors.
  • 2. Les persones són l’organització i l’organització són les persones.
  • 3. Lideratges que són referents i autèntics.
  • 4. Sostenibilitats amb mirada àmplia i a llarg termini.
  • 5. Evolucionar fent evolucionar.
  • 6. Voluntat d’influir per transformar la societat.
 • EIX 2: PERSONA PLENA

  • 7. Major autoconeixement i equilibri personal.
  • 8. La plenitud descansa en una ètica del bé comú.
  • 9. Agents de transformació.
 • EIX 3: EL MILLOR MÓN POSSIBLE

  • 10. Una comunitat per a tothom.
  • 11. El millor món possible és inclusiu.
  • 12. Redistribuir la riquesa de manera adequada.
  • 13. Un món eco-connectat.
  • 14. Diàleg, sensibilitat i empatia fan un món millor i possible.


Segona. Presentació de candidatures

Podran optar al Premi Impacta les organitzacions de qualsevol dimensió i sector d'activitat, que siguin entitats associades a la Fundació i que hagin desenvolupat bones pràctiques relacionades amb algun/s dels 14 principis del Manifest Factor Humà, a més d'estar dins del marc temàtic establert en cada edició.

Aquestes pràctiques han d’haver impactat en l’organització substancialment.

La candidatura s’ha de formalitzar a través de la complementació d’un document que caldrà fer arribar a la Fundació.

Cada organització associada pot presentar una única candidatura.

Jornada de presentació de candidatures

Jornada on cada candidatura ha de ser presentada en 10 minuts per una persona representant de l’organització i haurà de facilitar els aclariments que demanin les persones assistents, integrants de la Comissió d'Avaluació.

Tercera. Comissió d'Avaluació

Es crearà una Comissió d'Avaluació formada pels/per les Directors/es de Persones de les organitzacions associades a la Fundació que desitgin formar-ne part. Aquesta comissió estarà formada per aquelles organitzacions que no presentin una candidatura en l'edició actual del Premi.

Els/les membres d’aquesta comissió s’encarregaran de:

 • Avaluar objectivament els projectes presentats en les diferents candidatures, en base a les directrius i estàndards establerts al Manifest Factor Humà que considerin que tenen major impacte.
 • Demanar aclariments a les candidatures en la jornada de presentació abans esmentada.
 • Votar les tres candidatures que més l'hagin impactat i valorar-les amb 5, 3 i 1, sent 5 la màxima puntuació.

Les tres organitzacions finalistes seran les que tinguin els projectes amb major puntuació. Aquests projectes es faran arribar al Jurat.

Ser membre de la Comissió d'Avaluació implica acceptar les bases del Premi i la decisió del Jurat.

Quarta. El Jurat del Premi

El Jurat del Premi Impacta és el mateix que el del Premi Mercè Sala. Està format per persones que van conèixer Mercè Sala i també per alguns dels guanyadors dels Premis Factor Humà en edicions anteriors. Són: Imma Amat, presidenta del Consell d'Administració d'Amat Immobiliaris; Manuel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona; Toni Espinal, director general de la Fundació Ampans; Josep Martínez Vila, conseller delegat de Saba Infraestructures; Cèsar Molins, director general d'AMES; Laura Peracaula, codirectora general de Suara Cooperativa; Maravillas Rojo, presidenta d'Abacus i secretària general del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU); i Xavier Serra, ex CEO d’Affinity Petcare..

Aquest Jurat està creat amb l’objectiu que el procés compti amb el màxim nivell de rigor i d'independència, per garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els projectes finalistes, la confidencialitat, la transparència, l’objectivitat i la fiabilitat en les avaluacions de candidatures.

Les persones que formen el Jurat són les encarregades d’avaluar i decidir quin dels projectes finalistes acreditats per la Comissió d'Avaluació és mereixedor del guardó.

Analitzarà i valorarà les candidatures per al Premi Impacta, segons els criteris següents:

 • Impacte positiu en els diferents grups d'interès, especialment entre les persones col·laboradores de l'organització.
 • Sentit de compromís de l'empresa envers al desplegament dels principis establerts al Manifest Factor Humà.

Cinquena. Lliurament del guardó

El lliurament del Premi Impacta tindrà lloc durant la gala dels Premis Factor Humà.

Durant l’esdeveniment es reconeixeran els projectes finalistes i es revelarà el nom del guanyador, que rebrà un reconeixement honorífic sense assignació econòmica.

La persona encarregada de recollir el guardó serà la màxima responsable del projecte guanyador.

El premiat podrà comptar amb el material audiovisual generat durant la gala i la repercussió en els diferents mitjans de comunicació, tant generalistes com especialitzats.

Sisena. Confidencialitat

A l’efecte d’establir una pauta de comportament referida a la naturalesa confidencial dels projectes, presentem els acords que permeten definir i delimitar l’ús i el tractament de la informació:

 • En tot moment la informació facilitada serà tractada seguint un criteri d’absoluta confidencialitat.
 • L’ús de la informació facilitada estarà limitat a l’avaluació i el seguiment del projecte segons els criteris prèviament establerts.
 • La Fundació posarà la informació lliurada a disposició de les persones implicades en el procés d’avaluació i selecció de projectes. Totes aquestes persones quedaran igualment obligades pels termes d’aquest acord de confidencialitat.
 • Qualsevol document generat a partir de la informació facilitada serà igualment mantingut segons el principi d’absoluta confidencialitat.
 • A partir del dia del lliurament del Premi, el títol del projecte guardonat i els dels finalistes, tal com es presenten als documents lliurats, seran del domini públic com a identificadors dels projectes. En cap cas la informació facilitada serà transmesa o comunicada a persones o entitats públiques o privades sense el consentiment i l’autorització de la Fundació.

Setena. Acceptació de les bases

El fet de participar en el Premi Impacta suposa l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.


A Barcelona, 13 de desembre de 2021.

Consulta la INFOGRAFIA amb la temporalització completa del Premi Impacta 2022

 

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.