Skip to main content

Unitats de coneixement

Monogràfics que sintetitzen les idees-clau de temes relacionats amb Recursos Humans. Són una bona eina de formació

Treball i Covid

Es llancen els resultats extrets de l'enquesta "Treball i Covid" creada i impulsada per Fundació Factor Humà, Future For Work institute, e-motiva i Both People & Comms. L'estudi analitza l'experiència viscuda pels treballadors espanyols durant la crisi sanitària de la Covid-19.

trabajo y covid blogfh

L'enquesta es va realitzar online a través de NetQuest entre el 29 d'abril i el 3 de maig de 2020 i es va centrar en la població ocupada assalariada espanyola procedent d'empreses de diferents sectors i dimensions, amb una mostra estratificada de 1.000 participants que cobrien les quotes per comunitat autònoma, sexe i edat.

S'analitzen les vivències compartides per la població assalariada espanyola tenint en compte la situació abans de la irrupció de la Covid-19 i com han canviat les seves vides des de la perspectiva laboral. Les principals afectacions d'aquesta situació d'emergència han estat tres: la implementació d'ERTOS, la irrupció del teletreball de manera global i la caiguda de la motivació dels treballadors, duplicant la insatisfacció i desmotivació.

Algunes de les principals conclusions:

  • Les persones que treballen en sectors essencials en primera línia (sense teletreball) han estat les que pitjor valoren la gestió de la seva empresa durant la pandèmia.
  • La percepció de la gestió de la crisi i l'interès sincer per les persones és major en la petita empresa.
  • Impacte en el poder adquisitiu: un 41% dels treballadors declara pèrdua de salari.
  • Es dobla la desmotivació i el 19% dels treballadors tem perdre el seu lloc de treball.
  • L'experiència del teletreball és considerada com a positiva i la seva aplicació s'ha triplicat (del 18 al 67%).

 


Adjunto/s asociado/s:

pdfTrabajo y Covid

Fundació Factor Humà; Future For Work institute; e-motiva; Both People & Comms