Search Keyword:
Total: 6 results found.
Tag: avaluació
Actualització de la matriu de talent

En parlar de la necessitat d’una actualització de la matriu de talent, fem referència a desenvolupaments i tendències recents que posen en qüestió el model d’identificació i gestió del talent basat en la vinculació entre hard skills i talent potencial. Aquestes noves tendències propugnen models més flexibles, més relacionals i vinculats a soft skills i d’una periodicitat d’actualització més contínua.

Dimecres, 09 Mai 2018
Nous sistemes d’avaluació

Sota el nom de nous sistemes d’avaluació englobem diversos desenvolupaments i tendències recents que posen en qüestió el model d’avaluació de l’acompliment basat en entrevistes formals i fixació d’objectius anuals.

Dimarts, 07 Novembre 2017
Avaluació de l'impacte de la formació

L’avaluació de l’impacte de la formació és la recollida sistemàtica de dades sobre els resultats de les accions formatives dutes a termes en una organització, en base a criteris i indicadors preestablerts, per tal de mesurar no només l’aprofitament que n’extreuen les persones participants, sinó també la seva transferència al lloc de treball i la seva influència a mig termini en els resultats de l’organització i el disseny d’accions futures.

Dimecres, 02 Mai 2012
Gestió de l’acompliment

Allò que tradicionalment s’ha conegut com a avaluació de l’acompliment és un procés d’anàlisi sistemàtic i periòdic de l’eficàcia del treballador en relació a les demandes del lloc de treball. Normalment es realitza amb una freqüència anual o biennal.

Divendres, 02 Juliol 2010
El feedback 360º

El feedback 360º és un eina de desenvolupament dels RH basada en l’avaluació de les persones per part de múltiples fonts, és a dir, per totes les persones que hi tenen una relació laboral (caps, companys, subordinats, clients, proveïdors, etc.).

Divendres, 02 Juliol 2010
L 'Assessment Center

L'Assessment Center és una tècnica de selecció que permet avaluar els candidats en diferents situacions individuals o de grup, simulades o reals. L 'objectiu és conèixer els potencials, valors i comportaments dels candidats.

Divendres, 02 Juliol 2010

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.