Search Keyword:
Total: 24 results found.
Tag: Comunicació
Els canals interns de denúncia

En aquest document ens referirem a eines que les organitzacions posen o haurien de posar al servei de les seves persones col·laboradores perquè puguin alertar d’irregularitats detectades a l’empresa o institució: corrupció, frau, assetjament o qualsevol incompliment de la llei o la normativa i l'ètica corporatives. En anglès, l'acció de delatar en aquest context s'anomena whistleblowing. El fenomen té major trajectòria al món anglosaxó.

Dimecres, 02 Octubre 2019
Employee advocacy

L’employee advocacy (prescripció de les persones empleades) és una estratègia de màrqueting i d’atracció de talent en la qual les mateixes persones que treballen dins d’una organització en difonen i defensen els productes, els serveis i el clima laboral, normalment a les seves pròpies xarxes socials personals, arribant així a amics i a contactes que no se sentirien interpel·lats si coneguessin l’organització per altres canals més tradicionals.

Dimecres, 12 Desembre 2018
Elaboració de presentacions orals i escrites

En els darrers temps, hi ha una revifada de l'interès per les tècniques de l'eloqüència oral i escrita en un context organitzatiu, ja que estem passant d'una cultura burocràtica (basada en informes escrits) a una cultura oral i visual (basada en la capacitat de bastir narratives atractives en les presentacions).

Dijous, 03 Novembre 2016
Sentit de pertinença

El sentit de pertinença és la satisfacció que obté una persona en sentir-se part integrant d'un grup a partir de la identificació amb la resta i els seus objectius. És una conducta activa, ja que l'individu defensa en les seves accions el grup com a quelcom propi. L'estimulació del sentit de pertinença condueix a organitzacions més humanistes en les quals la persona treballadora passa de ser percebuda com una proveïdora a ser una mena de client intern i alhora una ambaixadora externa.

Dimarts, 06 Setembre 2016
Xarxes socials corporatives

Les xarxes socials corporatives són una evolució de les intranets que permet organitzar la comunicació i la circulació de la informació a partir de l'aplicació d'eines de compartició i col·laboració inspirades en les disponibles a les populars xarxes socials, per bé que amb l'accés restringit només per a persones empleades i altres stakeholders de l'organització.

Dimecres, 03 Febrer 2016
Marca personal 2.0

La gestió de la marca personal 2.0 és la implementació d’una estratègia que se serveixi de les TIC i les xarxes socials per difondre la nostra proposta de valor, única i personal, a través de la qual podem guanyar visibilitat i presència social, tot posicionant-nos de manera òptima per cercar feina o per comunicar la nostra expertesa en un determinat camp.

Dimecres, 03 Juliol 2013
Marca de treball 2.0

La gestió de la marca de treball 2.0 és la implementació de pràctiques que se serveixen de les TIC i les xarxes socials per tal de caracteritzar la nostra organització com a bona empleadora, diferenciant-la i mostrant els atributs que la converteixen en un lloc desitjable on treballar tant per a les actuals com potencials persones treballadores. Una marca de treball inclou els valors corporatius, el sistema de gestió, model de relacions laborals, polítiques i comportaments.

Dimecres, 05 Juny 2013
Atenció al client 2.0

L’atenció al client 2.0 és una estratègia interactiva, multicanal i proactiva de relacionar-se amb la clientela i oferir-li canals de participació i de resolució de problemes a través dels nous mitjans socials.

Dimarts, 06 Novembre 2012
Storytelling digital

L’storytelling digital és l’art de construir relats que captin l’atenció i l’imaginari dels receptors, servint-nos de les eines que les TICs i les xarxes socials ens ofereixen, amb l’objectiu de reinventar la comunicació interna, la formació i la identitat corporativa.

Dijous, 07 Juny 2012
Llenguatge inclusiu

Fer ús d’un llenguatge inclusiu consisteix en propiciar l’emissió de missatges que no atemptin contra la dignitat de dones o homes i fomentin les comunicacions no discriminatòries i el llenguatge no sexista en qualsevol àmbit organitzacional.

Dilluns, 30 Gener 2012
La intel·ligència col·lectiva

La intel·ligència col·lectiva és una forma d’intel·ligència que sorgeix de la col·laboració de molts individus i en la qual els processos deliberatius i els resultats són diferents dels que s’obtindrien individualment.

Dijous, 07 Octubre 2010
Gestió de la Reputació Online

Consisteix en el seguiment de les opinions que es generen a Internet sobre la nostra organització per donar resposta en un procés de comunicació externa que preservi la nostra imatge corporativa i asseguri una percepció alineada amb la realitat.

Dimarts, 07 Setembre 2010
Estratègies davant la crisi

Volem reflexionar sobre les mesures a prendre en un entorn de crisi per tal de millorar el posicionament i reforçar l’organització. La situació força a replantejar-se la manera de fer negocis i a qüestionar-se la sostenibilitat dels models tradicionals.

Divendres, 02 Juliol 2010
Mediació

La mediació és una forma de resolució de conflictes autònoma en la qual intervé una tercera persona acceptada per les parts i que adopta una actitud dinàmica en la recerca de solucions formulant propostes i suggerint acords i solucions.

Divendres, 02 Juliol 2010
Comunicació en processos de canvi

Una part molt important de la comunicació interna és la que canalitza el conjunt de missatges que s 'intercanvien els diferents agents d 'una mateixa organització en un entorn canviant, amb alta incertesa i proliferació de canals informals.

Divendres, 02 Juliol 2010
Web 2.0 i món laboral

L'adaptació al món laboral del nou model d 'Internet colaborativa crea empreses 2.0: organitzacions que usen els recursos i les pràctiques de la web 2.0 a fi d'integrar-los en el seu model de negoci mitjançant nous processos d 'interacció.

Divendres, 02 Juliol 2010
La gestió participativa

La gestió participativa és un model de millora organitzativa basat en l’aprofitament dels canals de comunicació ascendent des dels treballadors cap a la direcció. Pretén aprofitar la creativitat present a tots els nivells de l’organització.

Divendres, 02 Juliol 2010
La gestió de reunions

La gestió del reunions és el conjunt de mecanismes dels quals disposa el líder o conductor d’una reunió per tal de garantir-ne una dinàmica productiva i eficaç. Inclou l 'administració dels temps, el reconeixement o l 'escolta reflexiva.

Divendres, 02 Juliol 2010
El portal de l 'empleat

El portal de l’empleat és una secció de la Intranet destinada específicament a ser una interfície de gestió, comunicació i serveis per als treballadors. La paraula portal ens indica que és el punt d’entrada a una informació integrada.

Divendres, 02 Juliol 2010
El pla d 'acollida

El pla d’acollida té com a objectiu facilitar la presa de contacte del treballador que s’incorpora a una organització amb el lloc de treball, l’entorn on es desenvolupa i els recursos i serveis de què disposa per exercir les seves responsabilitats.

Divendres, 02 Juliol 2010
Networking: la gestió de les xarxes relacionals

Una xarxa relacional és un potent instrument de generació de recursos que connecta persones que, des de diversos entorns professionals, ens poden ajudar a l 'assoliment d 'objectius tant a nivell personal com professional.

Divendres, 02 Juliol 2010
El treball en xarxa

El treball en xarxa és treballar en grup sumant coneixements i competències; aconseguir un corrent natural on la comunicació global i immediata faciliti la gestió tant dels recursos com dels projectes.

Divendres, 02 Juliol 2010
Gestió del coneixement

La Gestió del Coneixement és el procés mitjançant el qual les organitzacions capturen, organitzen i comparteixen el coneixement que els és útil per a augmentar el valor afegit de la seva activitat.

Divendres, 02 Juliol 2010
Comunicació interna

La comunicació interna comprèn el conjunt de missatges que s’intercanvien els diferents agents que formen part de la mateixa organització. Una bona política de comunicació interna evita la proliferació de comunicacions per canals informals.

Dimecres, 09 Febrer 2005

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.