Search Keyword:
Total: 5262 results found.
Tag: Relacions Laborals
El Tribunal Supremo obliga a Dragados a pagar las deudas salariales de una empresa subcontratada
El TSJC responsabilizó también a la compañía que había subcontratado directamente a la empresa del trabajador demandante.
Divendres, 11 Octubre 2002
Los funcionarios se beneficiarán de ventajas en su vida familiar
Con la nueva normativa podrán reducir la jornada recibiendo el salario íntegro para cuidar a sus hijos.
Divendres, 11 Octubre 2002
España, el país de la UE con más paro femenino de larga duración
España tiene la mayor tasa de desempleo femenino durante más de un año de la Unión Europea y es el tercer país con los salarios más bajos, después de Portugal y Grecia, según el "eurobarómetro social" elaborado por CCOO de Cataluña.
Divendres, 11 Octubre 2002
Edad de retiro flexible
El retraso de la jubilación cuenta a partir del día uno con incentivos para empresas y trabajadores.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Líneas de la evolución futura de las relaciones laborales
Los factores catalizadores de este cambio son, entre otros, el tránsito a una sociedad del conocimiento, globalización económica, reestructuración del sistema productivo, grandes cambios sociales. Y cuáles son las consecuencias de su aplicación práctica.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Ni contigo ni sin ti
Cataluña ha agotado ya la mayor parte de su potencial de población activa para los próximos años. La demografía y la legislación abocan a Cataluña a un déficit crónico de mano de obra.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Tercera condena a Renfe por discriminar a sus trabajadores homosexuales
Por tercera vez consecutiva, un Juzgado ha dictado sentencia contra Renfe por no aplicar a las parejas de hecho homosexuales los beneficios recogidos en el convenio colectivo, en concreto la concesión del abono de transporte ferroviario al trabajador y a su cónyuge o pareja.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Opciones sobre acciones y viejo Derecho Laboral
Las opciones sobre acciones constituyen un instrumento de gestión empresarial y de recursos humanos dirigido, a través de múltiples variantes, a conseguir una mejora del valor bursátil de la compañía.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Libertad sindical y uso del correo electrónico
Se clarifica así una cuestión que había generado importantes dudas e inseguridad en las relaciones colectivas.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Negociación colectiva y autonomía individual
Un tema recurrente y aún irresuelto de nuestras relaciones laborales: el del papel que han de jugar la negociación colectiva, por una parte, y el contrato individual de trabajo, por otra, en la fijación de las obligaciones laborales.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Jubilación gradual y flexible
El Real Decreto-Ley 16/2001 de 27 de diciembre recoge medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Agreeing to Loyalty
Reportatge sobre les implicacions dels acords "non-compete". Amb aquests documents moltes empreses nord-americanes obliguen als seus treballadors a renunciar a ser contractats en un futur per empreses de la competència.
Dilluns, 30 Setembre 2002
War of words: Free speech vexes employers
Als EUA s 'ha obert un debat entorn de la llibertat d 'expressió al lloc de treball arran de la situació bèl·lica que viu el país.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Firms must tell if men earn more
El govern britànic estudia una llei que obligaria a les empreses a fer públic si els homes i les dones d 'una mateixa categoria laboral guanyen el mateix sou.
Dilluns, 30 Setembre 2002
The Merits of Mediation
Els contenciosos legals per acomiadament són processos lents, cars i desagradables tant per a les empreses com per als treballadors. És per això que la mediació està agafant cada vegada més importància com a element alternatiu de resolució de conflictes.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Smoking Policies: A Burning Issue
Les polítiques de restricció del consum de tabac a les zones de treball normalment no són responsabilitat dels caps de RRHH sinó d 'altres àmbits de la direcció. Reflexions entorn d 'aquesta situació i les darreres tendències de gestió a nordamerica.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Workplace stress - how do you measure it?
L 'agència Health & Safety Executive ha identificat aquells aspectes laborals causants de les situacions d 'estrès entre els treballadors. A partir d 'ara les empreses britàniques estaran obligades a avaluar l 'estrès produït en els seus entorns laborals.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Romance + Work = Danger? Yes, According to SHRM Survey
Són perilloses les relacions amoroses a la feina? Quins problemes poden sorgir des de la perspectiva de l 'organització? Quin tipus de regulació ha d 'existir en aquests casos? Resultats sobre una enquesta patrocinada per la SMRH i el Wall Street Journal.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Make Them One In The Same
El primer pas per a una estratègia exitosa en la gestió de la diversitat és definir clarament quin és el seu objectiu. Aquest fou el punt de partida de Heineken USA en el disseny de la seva política de selecció de nou personal.
Dilluns, 30 Setembre 2002
The World 's Biggest Classroom
L 'any 2000 Dow Chemical va despedir 61 treballadors i va obrir 541 expedients disciplinaris, per enviar e-mails ofensius a través de la xarxa de telecomunicacions de l 'empresa. A més a més va organitzar un curs sobre "respecte i responsabilitat".
Dilluns, 30 Setembre 2002
Overpaid employees fail to flag up payroll errors
Almenys un 50% dels treballadors de la Gran Bretanya ha cobrat de més alguna vegada degut a errors en la nòmina; un 30% d 'aquests no ha avisat de l 'error i s 'ha quedat els diners.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Aprobación del REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-Ley de reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo e incentivar en los desempleados la búsqueda de empleo.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Social partners seal telework deal
Els agents socials europeus signen un acord marc per a la regulació del teletreball sota el patrocini de la Comissió Europea.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Internet misuse survey available online
Un extens estudi sobre l 'ús d 'internet a la feina (a la Gran Bretanya): els directors de RRHH consideren que els treballadors connectats estan una mitjana diària de 30 minuts navegant per qüestions personals.
Dilluns, 30 Setembre 2002
UGT y CCOO presentan las propuestas para la 'mejora del empleo y la protección por desempleo '
Aquí encontrarás el texto completo de la propuesta de los sindicatos a las reformas del desempleo previstas por el gobierno.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Count the cost of sickness using HSE website
L 'organisme públic Britànic responsable de la salut i seguretat laboral, Health & Safety Executive, posa a disposició de les empreses un aplicatiu on-line per a calcular els costos de les baixes per malaltia.
Dilluns, 30 Setembre 2002
La jubilación flexible
La nueva normativa permite compatibilizar el cobro de una pensión con un trabajo e incluye incentivos para fomentar la prolongación de la vida laboral.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Union launches online resource for non-union workers
La Federación de sindicatos británicos (Trade Union Congress, TUC) estrena una web para trabajadores no sindicados.
Dilluns, 30 Setembre 2002
Awards to recognise excellence in handling temps
La asociación británica de empresas de seleccion de personal convoca un premio para reconocer aquellas empresas que integran mejor a los trabajadores temporales en sus ambientes laborales
Dilluns, 30 Setembre 2002
FCC ofereix accions de la companyia als seus empleats al 50% del seu valor
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC), amb la finalitat de fomentar la participació dels seus treballadors en el capital de la societat i premiar la seva fidelitat, ha posat en marxa el "Pla Centenario", pel qual els seus treballadors podran
Dilluns, 30 Setembre 2002

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.