Search Keyword:
Total: 9 results found.
Tag: habilitats
Soft skills

Avui en dia les empreses no només posen el focus en les competències professionals de les persones candidates i l'experiència que les avala, també les busquen amb habilitats socials que possibilitin una major capacitat d'adaptació a les diferents situacions. És a dir, contracten tenint en compte no només hard skills, sinó també soft skills. Les habilitats suaus marcaran la diferència en el mercat laboral del futur, tenint en compte que la Intel·ligència Artificial i la robotització agafaran més protagonisme.

Dilluns, 08 Juny 2020
La curiositat

Sota el terme curiositat s’agrupen un conjunt de fortaleses cognitives que impliquen l’exploració, l'adquisició i l'ús de coneixements a partir d’una actitud d’obertura a allò que desconeixem i a la recerca de novetats. És pertinent parlar de curiositat en les organitzacions perquè no és només un tret individual o caracterològic.

Dimarts, 05 Març 2019
Actualització de la matriu de talent

En parlar de la necessitat d’una actualització de la matriu de talent, fem referència a desenvolupaments i tendències recents que posen en qüestió el model d’identificació i gestió del talent basat en la vinculació entre hard skills i talent potencial. Aquestes noves tendències propugnen models més flexibles, més relacionals i vinculats a soft skills i d’una periodicitat d’actualització més contínua.

Dimecres, 09 Mai 2018
Polimatia

La polimatia és un terme amb el qual fem referència a la condició d’una persona que té una multiplicitat de coneixements en diverses branques del saber. Una persona polímata és algú que no restringeix la seva expertesa a una àrea concreta sinó que domina diferents disciplines, generalment de les arts i de les ciències.

Dimecres, 04 abril 2018
Elaboració de presentacions orals i escrites

En els darrers temps, hi ha una revifada de l'interès per les tècniques de l'eloqüència oral i escrita en un context organitzatiu, ja que estem passant d'una cultura burocràtica (basada en informes escrits) a una cultura oral i visual (basada en la capacitat de bastir narratives atractives en les presentacions).

Dijous, 03 Novembre 2016
Agilitat en l'aprenentatge

La learning agility suposa un nou enfocament en la identificació de potencial que posa l’èmfasi en la rapidesa i la disposició de les persones per adaptar-se als canvis de l’entorn. Aquest concepte posa en qüestió models tradicionals com els basats en el quocient intel·lectual o la gestió per competències.

Dilluns, 28 Febrer 2011
L 'empowerment

L’empowerment és un mot anglès que es pot traduir literalment per "donar poder". Com a eina de direcció es refereix a una delegació de poder i autoritat que efectua el directiu envers les persones i els equips que dirigeix.

Divendres, 02 Juliol 2010
El feedback 360º

El feedback 360º és un eina de desenvolupament dels RH basada en l’avaluació de les persones per part de múltiples fonts, és a dir, per totes les persones que hi tenen una relació laboral (caps, companys, subordinats, clients, proveïdors, etc.).

Divendres, 02 Juliol 2010
El pla de formació

La formació és el procés mitjançant el qual les persones d 'una organització adquireixen habilitats i ajusten les seves actituds i capacitats als canvis que es produeixen en el seu entorn operatiu, vinculats a l 'acompliment dels objectius estratègics.

Divendres, 02 Juliol 2010

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.