Search Keyword:
Total: 12 results found.
Tag: gestió del coneixement
Xarxes socials corporatives

Les xarxes socials corporatives són una evolució de les intranets que permet organitzar la comunicació i la circulació de la informació a partir de l'aplicació d'eines de compartició i col·laboració inspirades en les disponibles a les populars xarxes socials, per bé que amb l'accés restringit només per a persones empleades i altres stakeholders de l'organització.

Dimecres, 03 Febrer 2016
HR Analytics

Sota el terme HR Analytics s’agrupen el conjunt de tècniques estadístiques i d’anàlisi de dades que permeten objectivar l’impacte de les decisions sobre persones en els resultats del negoci i en el conjunt de l’organització des d’una perspectiva predictiva.

Dimecres, 02 Setembre 2015
Big data i Recursos Humans

Sota el terme big data (“grans dades”) s’agrupen el conjunt de sistemes tecnològics i eines estadístiques que fan viable capturar, emmagatzemar i analitzar volums massius de dades heterogènies a gran velocitat. La seva aplicació en Recursos Humans encara és un fenomen incipient, però es preveu que en els propers anys experimenti un important creixement contribuint a fer més objectiva la funció.

Dimecres, 05 Febrer 2014
Comunitats de pràctica

Les comunitats de pràctica (CoP) són una eina de gestió del coneixement que estimula la formació de grups organitzats a fi de desenvolupar el coneixement d’un àmbit especialitzat on les persones integrants es comuniquen aprenentatges, eines i experiències mitjançant una reflexió compartida, estructurada i limitada en el temps sobre qüestions pràctiques.

Dimecres, 08 Mai 2013
Entorns personals d'aprenentatge

Representen un model de formació basat en la interconnexió de diverses tecnologies de la informació en una aplicació integrada que habilita a la persona usuària per prendre un rol actiu i central en la seva formació. Suposa un canvi total del paradigma tradicional basat en la relació vertical persones formadores/alumnat.

Dijous, 01 Setembre 2011
Creativitat a la feina

La creativitat és la capacitat humana per generar idees o connexions imaginatives, ja sigui mitjançant la recombinació d’idees preexistents o mitjançant idees rupturistes que suposin un cert nivell d’originalitat o, fins i tot, un canvi de paradigma. Per tal que la creativitat es tradueixi en aportació de valor cal que l’organització fomenti la innovació.

Dimarts, 07 Juny 2011
La intel·ligència col·lectiva

La intel·ligència col·lectiva és una forma d’intel·ligència que sorgeix de la col·laboració de molts individus i en la qual els processos deliberatius i els resultats són diferents dels que s’obtindrien individualment.

Dijous, 07 Octubre 2010
La gestió dels treballadors sèniors

La gestió dels treballadors sèniors comprèn el conjunt de mesures organitzatives destinades a crear programes que responguin a les necessitats i expectatives dels treballadors de més edat que, a més, constitueixen un col·lectiu cada cop més nombrós.

Dimarts, 28 Setembre 2010
Web 2.0 i món laboral

L'adaptació al món laboral del nou model d 'Internet colaborativa crea empreses 2.0: organitzacions que usen els recursos i les pràctiques de la web 2.0 a fi d'integrar-los en el seu model de negoci mitjançant nous processos d 'interacció.

Divendres, 02 Juliol 2010
Intel·ligència emocional

La intel·ligència emocional és una variable de la personalitat que descriu la capacitat de percebre, entendre i gestionar informació emocional pròpia i aliena. El concepte aplicat a l 'àmbit organitzatiu, va ser establert, entre altres, per Daniel Goleman.

Divendres, 02 Juliol 2010
La gestió participativa

La gestió participativa és un model de millora organitzativa basat en l’aprofitament dels canals de comunicació ascendent des dels treballadors cap a la direcció. Pretén aprofitar la creativitat present a tots els nivells de l’organització.

Divendres, 02 Juliol 2010
Gestió del coneixement

La Gestió del Coneixement és el procés mitjançant el qual les organitzacions capturen, organitzen i comparteixen el coneixement que els és útil per a augmentar el valor afegit de la seva activitat.

Divendres, 02 Juliol 2010

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.