Search Keyword:
Total: 14 results found.
Tag: lideratge
Mindfulness

Mindfulness és un estat mental caracteritzat per l’atenció plena centrada de manera conscient en el moment present, i per la contemplació dels nostres sentiments i pensaments sense jutjar-los, amb acceptació i una actitud no crítica. Entre els seus avantatges està que ens fa ser conscients que sovint realitzem la nostra feina en mode pilot automàtic, regits per automatismes adquirits que no són revisats ni qüestionats.

Dimecres, 01 Juliol 2015
Coopetició

La coopetició és una estratègia de relació entre organitzacions que combina dinàmiques de cooperació amb dinàmiques de competició. El terme s’origina en el concepte win-win de la teoria de jocs (estratègies beneficioses per a tots els actors o joc de suma no nul·la). També parteix d’una concepció dels negocis entesos com un ecosistema on són possibles simbiosis oportunistes.

Dimecres, 03 Juny 2015
Neurociències al món laboral

L’aplicació de les neurociències al món laboral és l’estudi dels mecanismes intel·lectuals, emocionals i bioquímics que influeixen en la direcció i gestió de les organitzacions a partir dels descobriments generats en àmbits com la neurobiologia, la neuroquímica, la neurofisiologia, i l’estudi de la cognició i el comportament. La unió d’aquestes disciplines amb la gestió ha generat nous conceptes com neuromanagement, neurolideratge o, fins i tot, neuroeconomia.

Dilluns, 04 Mai 2015
Holocràcia

L’holocràcia (terme que prové del grec holos, que significa element que és alhora un tot autònom i part d’un tot) és un model organitzatiu que pretén substituir la tradicional organització jeràrquica basada en comandaments que exerceixen un càrrec, per una organització basada en cercles semi-autònoms i auto-regulats dins dels quals les persones poden adoptar diferents rols.

Dimarts, 01 abril 2014
Gestió del canvi

És el procés global i holístic de lideratge que impulsa el canvi de paradigma i d’enfocament estratègic en una organització. Normalment s’associa al canvi en esdeveniments com fusions, adquisicions, reestructuracions, crisis econòmiques... però el cert és que tota organització està en canvi permanent.

Dimecres, 16 Març 2011
Dona i Lideratge

Amb aquesta Unitat volem reflexionar sobre l’encara precari accés de les dones als llocs de responsabilitat directiva i sobre si es pot parlar d’un estil de lideratge propi de les dones que assoleixen aquestes posicions.

Dimecres, 03 Novembre 2010
L 'ètica directiva

L’ètica directiva és un camp d’actuació moral que se situa a mig camí entre l’individu i la responsabilitat corporativa. Els directius tenen tot un camp d’actuació ètica per davant que no poden escudar sota el paraigües de l’estratègia corporativa.

Dijous, 09 Setembre 2010
Interim Management

L 'interim management és la incorporació d’un professional sènior en l’alta direcció per tal de resoldre necessitats conjunturals de l’organització. Algunes traduccions d’aquest concepte són direcció a temps parcial o direcció de transició.

Divendres, 02 Juliol 2010
Plans de successió

Els plans de successió són la planificació i execució d 'una continuïtat ordenada de persones en els llocs crítics d 'una organització. Suposa conèixer les capacitats i el potencial de les persones que poden ocupar en un futur posicions clau de gestió.

Divendres, 02 Juliol 2010
RH com a soci estratègic

La transformació de RH en un soci estratègic suposa l’assumpció de funcions alineades amb la missió de l’organització, en detriment de les tradicionals funcions operatives o administratives, en una perspectiva d’impacte a mitjà i llarg termini.

Divendres, 02 Juliol 2010
El desenvolupament directiu

Sota la denominació de desenvolupament directiu s’engloben diferents eines que apunten la millora de les competències de lideratge en una organització i que són susceptibles d’un tractament integral en un pla de desenvolupament.

Divendres, 02 Juliol 2010
La gestió participativa

La gestió participativa és un model de millora organitzativa basat en l’aprofitament dels canals de comunicació ascendent des dels treballadors cap a la direcció. Pretén aprofitar la creativitat present a tots els nivells de l’organització.

Divendres, 02 Juliol 2010
La gestió de reunions

La gestió del reunions és el conjunt de mecanismes dels quals disposa el líder o conductor d’una reunió per tal de garantir-ne una dinàmica productiva i eficaç. Inclou l 'administració dels temps, el reconeixement o l 'escolta reflexiva.

Divendres, 02 Juliol 2010
Equips de treball

Un equip de treball és un conjunt de persones, amb habilitats complementàries, compromeses amb una meta i amb uns objectius comuns.

Divendres, 02 Juliol 2010

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.