Search Keyword:
Total: 408 results found.
Tag: gestió empresarial
Artículo de opinión: La sostenibilidad es la respuesta

José Luis Perelli, Consejero Delegado de EY España: "Hoy significa tanto un modo de entender la gestión de un sistema económico y social global que busca reducir los desequilibrios en los diferentes niveles del mismo —económico, social y medioambiental—, como una estrategia corporativa."

Diumenge, 29 Juny 2014
El mapa del conflicto

Un mapa de relaciones humanas para comprender y afrontar mejor las situaciones de conflicto. Lluís Casado, miembro de la Comisión Consultiva de la Fundació Factor Humà, y Tino Prat, los dos autores de esta obra, lamentan que la palabra conflicto tenga una connotación negativa y lo proponen como una buena oportunidad para encontrar nuevas vías para evolucionar de forma positiva.

Dimarts, 11 Març 2014
Sis regles per simplificar el treball a mesura que es torna més complex

La gestió de la creixent complexitat organitzativa fins ara s’ha abordat des d’una balança entre un enfocament hard, basat en estructures i processos, i un enfocament soft, basat en sentiments i relacions interpersonals. Però segons Yves Morieux, expert francès en disseny organitzacional, el veritable problema és que aquests dos plantejaments estan obsolets. En una apassionada conferència TED sosté que l’èxit ara passa per superar la disjuntiva hard-soft i centrar-se en un sistema de simplicitat intel·ligent que fomenti la cooperació.

 

 

“He passat els darrers anys intentant resoldre dos enigmes: per què la productivitat és tan decebedora a totes les empreses amb les quals treballo i per què hi ha tan poc compromís a la feina”, comença Yves Morieux, consultor del Boston Consulting Group i professor a importants universitats d’arreu del món. Les trobades informals fora de l’oficina, les celebracions i els esforços per millorar el clima laboral no ajuden realment a resoldre aquests dos problemes. Segons ell tampoc és certa la teoria de que es tracti d’un cercle que es retroalimenta (a menys compromís menys productivitat; a menys productivitat menys compromís...). La manca tant de productivitat com de compromís té una arrel comuna relacionada amb els dos pilars bàsics en què tradicionalment hem basat la gestió:

- El pilar hard (dur): estructures, processos i sistemes organitzatius. - El pilar soft (suau): sentiments, opinions, relacions interpersonals o personalitat.

En el moment d’afrontar qualsevol procés de canvi, les empreses solen decantar-se per un d’aquests dos pilars o bé intenten combinar-los. Però el problema principal que presenta aquest sistema, tal i com afirma Morieux, és que està obsolet; hard o soft ja no funcionen per afrontar la complexitat actual. Si adoptem un enfocament hard només generem més complexitat, ja que davant d’un problema afegim una nova estructura per solucionar-lo, ja sigui una nova funció o un nou procés que, al seu torn, suposa més personal i més hores. El pitjor arriba quan s’avaluen els resultats aconseguits i es comprova que l’impacte de la solució hard ha estat nul.Ara , davant la complexitat de les organitzacions, l’única solució és no dibuixar més quadres amb línies de reporting. Hem de centrar-nos en la interacció, en com treballen juntes les parts: les connexions, les interaccions, les sinapsis. No parlem d’un esquelet amb els diferents quadres (o ossos), sinó d’un sistema nerviós d’adaptació i intel·ligència.

Bàsicament, es podria parlar de cooperació: quan la gent coopera fa servir menys recursos. Si no cooperem necessitem més temps, més equips, més sistemes, més grups... A les organitzacions aquests costos afegits no els paguen els accionistes ni els consumidors, sinó els propis treballadors en forma d’esforços extra, estrès i grans volums de feina. I aquesta és la raó autèntica de la seva manca de compromís i baixa productivitat , afirma Morieux. D’altra banda, un enfocament soft tampoc és l’adequat. Contràriament al que s'acostuma a pensar, crear relacions més profundes entre els treballadors no ajuda a que cooperin més, sinó que els porta a no voler imposar tractes ni fer concessions importants per tal de mantenir una bona relació. Morieux explica que a casa seva tenen dos televisors, precisament per no haver de cooperar amb la seva dona.Per lidiar amb la complexitat, per millorar el sistema nerviós de l’organització, ell defensa l’aplicació d’una simplicitat intel·ligent basada en sis regles:

Entendre el que fan els altres. Comprendre la feina dels altres, anant més enllà de les descripcions dels llocs de treball i dels prejudicis, és bàsic per entendre les raons de cadascú. Reforçar els integradors. En comptes d’afegir noves estructures, reforçar els caps d’equip a les estructures actuals donant-los poder per fer cooperar els seus equips. Això implica eliminar normatives i dotar aquests gerents d’un poder discrecional. Incrementar la quantitat de poder. Empoderar els treballadors fa que puguin utilitzar el seu criteri i la seva intel·ligència i que els sigui possible córrer el risc de cooperar. Estendre l’ombra del futur. Crear cicles de feedback que exposin la gent a les conseqüències de les seves pròpies accions. Augmentar la reciprocitat. Mitjançant l’eliminació de les barreres que ens fan autosuficients, ens veiem forçats a cooperar. Recompensar a aquells que cooperen. A la vegada cal penalitzar a aquells que no ho fan. Tal i com expressa el director general de Lego, Jorgen Vig Knudstorp: “La culpa no és per fracassar, és per fallar en ajudar o en demanar ajuda”.

Si som capaços d’aplicar aquestes sis regles a les organitzacions deixarem de buscar solucions que suposin la implementació de més estructura i podrem focalitzar-nos en la interacció i la cooperació. Així gestionarem la complexitat sense complicar-nos i crearem més valor a menor cost. Millorarem l’acompliment i la satisfacció a la feina perquè haurem eliminat la causa comuna que entorpeix les dues coses: la complicació.

Morieux conclou la seva enèrgica conferència afirmant que la veritable batalla no és contra els nostres competidors, sinó contra nosaltres mateixos.

 

Accés a la conferència d’Yves Morieux a la pàgina web de TED: http://www.ted.com/talks/yves_morieux_as_work_gets_more_complex_6_rules_to_simplify?embed=true&language=ca

Dimarts, 11 Març 2014
Gestión de proyectos complejos. Una guía para la innovación y el emprendimiento

Esta obra aporta soluciones y consejos a los problemas actuales del management introduciendo elementos propios de la gestión de proyectos complejos. Sus autores, Miquel Barceló y Sergi Guillot, a partir de su experiencia práctica en la gestión y de las reflexiones aportadas por distintos expertos durante los últimos años, proponen un nuevo enfoque de la gestión empresarial basado en la gestión de proyectos complejos (GPC).

Dimarts, 25 Febrer 2014
¡Supere su momento más crítico!

La Vanguardia ha dedicado un artículo, dentro del suplemento Dinero del 27 de octubre de 2013, al Seminario sobre Gestión responsable de reestructuraciones organizado recientemente por la Fundació Factor Humà. Cuenta con las aportaciones de Merche Fernández, Directora de GRI Barcelona, Cristian Rodríguez, Director de RH de Vueling, Miguel Queralt, Socio de Landwell PwC y Anna Fornés, Directora de nuestra fundación.

Diumenge, 27 Octubre 2013
Culthunting Day 2013 (08/11/2013): Cultura com a motor d'innovació a l'empresa

La Fundació Factor Humà col·labora amb una jornada d’inspiració orientada a directius/ves que els permetrà conèixer les possibilitats que ofereix la cultura com a motor d’innovació a l’empresa. Entre la interessant diversitat de conferenciants, es podrà veure el científic Jorge Wagensberg, el músic Jordi Savall, el president de KHLloreda, Josep M. Lloreda, o David Carabén, cantant de Mishima.

Dilluns, 21 Octubre 2013
Control 2.0

¿Cuáles son las variables cualitativas y a largo plazo que hay que incorporar a los sistemas de control? El nuevo libro de Joan M. Amat, donde ha contado con la colaboración entre otros del HR Manager de Sanofi Iberia David Reyero, incorpora una perspectiva novedosa del control centrada no sólo en los aspectos financieros sino en una perspectiva global.

Dilluns, 23 Setembre 2013
Seminari Factor Humà (15/10/2013): Gestió responsable de reestructuracions

Els processos de reestructuració constitueixen moments crítics a les organitzacions en els quals es posa a prova la gestió dels responsables de l'empresa i el seu compromís amb les persones i el seu entorn. Per a la nova edició dels nostres seminaris comptem amb tres experts en la matèria: Cristian Rodríguez-Ferrera, director de Recursos Humans a Vueling; Miquel Queralt, soci de PwC; i Mercedes Fernández, directora a GRI.

Dilluns, 16 Setembre 2013
Diez cualidades de los equipos de alto rendimiento

Trabajar en una empresa es trabajar en equipo. Pero, ¿cómo se puede conseguir que el grupo sea homogéneo, complementario y que se oriente a la solución de problemas?

Divendres, 28 Juny 2013
Five business timebombs that could derail your organisation [Cinco bombas de relojería que podrían hacer descarrilar tu organización]

No lo viste venir. Muchas empresas en Reino Unido han quedado tocadas por escándalos que están definiendo una era: el Libor, las escuchas telefónicas ilegales, la carne de caballo... ¿Qué será lo siguiente? En People Managament magazine, varios expertos aconsejan sobre cinco potenciales problemas que pueden cruzarse en tu camino y sobre el papel de RH para contrarrestarlos.

Dimecres, 08 Mai 2013
Six social-media skills every leader needs [Seis habilidades en redes sociales que todo líder necesita]

La alfabetización digital en redes sociales se está convirtiendo muy rápidamente en una fuente de ventaja competitiva. En este artículo de McKinsey Quarterly se explica a través del ejemplo de los ejecutivos de General Electric, cómo mantener al día en este asunto a la organización y a todos sus integrantes.

Dimecres, 08 Mai 2013
La auditoría de Recursos Humanos en los procesos de fusiones y adquisiciones empresariales

Una fusión o adquisición genera necesariamente unas sinergias al compartir departamentos, proveedores y clientes, además de crear unas duplicidades de puestos de trabajo que habrá que gestionar. Según el teórico de Recursos Humanos, Alain Martín Molina, una auditoría de RH se convierte en una pieza clave para lograr que, más allá de los aspectos cuantitativos de la fusión o adquisición venidera, ésta llegue a buen puerto.

Dimecres, 08 Mai 2013
40 piezas para construir una gestión ganadora

Un estudio de Odgers Berndtson identifica las cuarenta líneas estratégicas que las empresas con mejores resultados han utilizado para vadear la crisis. No todas se han puesto en juego a la vez ni todas las compañías las utilizan en su conjunto. Como si de un lego se tratase, las piezas se pueden combinar para diseñar nuestra propia estrategia ganadora.

Dilluns, 29 abril 2013
La sociedad que no quería ser anónima

La Sociedad que no quería ser Anónima es un libro original y útil para todos aquellos que quieren aprender y saber más sobre el ambicioso y prometedor tema de la responsabilidad social, a menudo tan poco comprendido. A través de un personaje ficticio ayuda a desentrañar las claves de esta función empresarial mediante una mezcla sutil entre la realidad y la ficción.

Dimarts, 23 abril 2013
Un ADN creador de empleo

No todo es negativo. Vean si no. Que entre los oscuros 2009 y 2011 haya 21 empresas españolas (diez catalanas) que hayan aumentado sus plantillas en un 26% y un 20% en el 2012 tiene un mérito brutal. Pues hay más. Nada menos que 150 empresas europeas, han sido reconocidas este año por el ranking europeo con los Europe’s 500 Awards 2013 hace unas semanas en el Parlamento Europeo por esta razón.

Diumenge, 14 abril 2013
VI Trobada del Grup de Responsabilitat Social i Sostenibilitat (RSiS)

A la VI Trobada del Grup vam presentar Gestió Solidària, una innovadora associació creada per Montse Pichot, directora de Recursos Humans d'UPCnet. També vam parlar sobre les diferents col·laboracions en les quals està immersa la Fundació Factor Humà, com la que s'està duent a terme amb Càritas, i sobre els nous projectes que es volen abordar, de la mà de José Antonio Lavado i Anna Bolaños, ambdós membres de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.

Dimecres, 20 Febrer 2013
Grandes mitos de la gestión empresarial

L’expert en management Alastair Dryburgh ens proposa en el seu llibre canviar la nostra forma de pensar per tenir èxit. Un llibre que no vol ser d’autoajuda (com diu explícitament l’autor) però que pretén ajudar-nos a evitar les “trampes” més habituals a la gestió empresarial. Com? Aprenent a pensar de forma diferent.

Dimecres, 09 Gener 2013
El Hospital Clínic se plantea que sea regido por sus médicos

El hospital resolverá su futuro jurídico como propiedad pública y gestión privada. En enero se presentará la propuesta al nuevo gobierno para resolver su situación legal. La dirección del centro garantiza que será público y con el mismo convenio.

Dilluns, 12 Novembre 2012
"La formación no crea empleo, evita desempleo"

Alfonso Luengo ha llegado como Director Gerente a la Fundación Tripartita, la que gestiona los fondos de la formación profesional, para introducir cambios que den resultados y eficiencia.

Divendres, 09 Novembre 2012
Las cooperativas seducen

Frente a la crisis de imagen y talento de muchas compañías, la gestión democrática de empresas asociativas cobra atractivo ante los trabajadores. El grupo Clade, con firmas como Abacus o La Fageda, basa su política de talento en las competencias.

Diumenge, 28 Octubre 2012
Construyendo proyectos en condiciones adversas: alternativas al pesimismo emprendedor

Innova, Instituto para la innovación organizativa y social, organiza una conferencia el próximo 3 de octubre sobre narrativas para asumir y aprovechar acontecimientos alterantes de certezas y aproximaciones banales desde el optimismo y el pesimismo, entre otros temas. Será a cargo de Joan Roma i Vergés, Presidente, y David Sierra, Socio-consultor, ambos de Innova.

Dijous, 27 Setembre 2012
Tribuna: Por un mejor gobierno corporativo

Mónica Melle Hernández, profesora Titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense: "El buen gobierno corporativo de la banca resulta crucial por su papel preeminente en el crecimiento de la economía productiva y la generación de empleo. Y, sin embargo, los directivos de las entidades bancarias han demostrado demasiadas veces comportamientos cortoplacistas ineficientes con resultados insostenibles para las entidades y para la economía en su conjunto."

Dimecres, 18 Juliol 2012
Innovar: del concepto a la estrategia

En la competitiva economía digital de hoy, el desafío de innovar se vuelve casi obligatorio. Los cambios tecnológicos y empresariales prácticamente obligan a las organizaciones a innovar, pero además lo hacen cada vez más bajo un nuevo paradigma: la transparencia.

Dijous, 12 Juliol 2012
"Nadie debe cobrar más de 20 veces el salario mínimo"

Entrevista de "La Contra" de La Vanguardia a Christian Felber, cofundador de Attac y padre de la economía del bien común: "[La economía del bien común] Está basada, como la economía de mercado, en empresas privadas. La diferencia estriba en que las empresas no compiten entre ellas, sino que cooperan para conseguir el mayor bien común a la sociedad en su conjunto."

Dimarts, 10 Juliol 2012
Revuelo en la cúpula

La crisis aumenta la rotación en los altos cargos de las empresas. Si en 2010 se cambió el 11,6% de los principales ejecutivos de las 2.500 primeras compañías cotizadas del mundo, en 2011 el porcentaje se fue al 14,2%, es decir, 355 empresas estrenaron líder, según el estudio reciente.

Diumenge, 01 Juliol 2012
¿Hace falta un 'adaptador' de directivos para pymes?

Los alumnos de las escuelas de negocios piensan en multinacionales pero la realidad de Catalunya es otra y no siempre es fácil cambiar el ‘chip’. Un directivo debe tener muy claro que el reto no está en ‘dónde’ sino de ‘qué’ trabaja, en qué proyecto está. Si falta adaptación del manager a su realidad se empobrece la visión estratégica del producto que fabrica.

Diumenge, 13 Mai 2012
Si quieres una estrategia de negocio de éxito cambia de hábitos

Hay que desechar costumbres arraigadas que frenan la innovación y el talento. La figura del jefe directo es la pieza clave que debe potenciar la comunicación, la experimentación y la rapidez en la toma de decisiones.

Divendres, 11 Mai 2012
¿Son las redes sociales la nueva arma secreta para los negocios?

En la era de la comunicación social, las corporaciones también han trazado su camino. ¿Cómo se utilizan las redes sociales para el B2B? Las estrategias de redes sociales pueden ser muy útiles para impulsar las relaciones institucionales de las empresa y para identificar potenciales partners y socios de negocios.

Dimecres, 09 Mai 2012
Tener éxito en tiempos de crisis

Las empresas que capean la recesión con acierto coinciden en una serie de prácticas de gestión que una consultora ha sintetizado tras encuestar a más de mil directivos. Aparte de un buen conocimiento de la organización y el entorno, de las mejoras en la gestión empresaial y de recortar o contratar con inteligencia, los expertos subrayan la necesidad de contar con un buen ambiente de trabajo.

Diumenge, 06 Mai 2012
La compleja relocalización industrial

Desde hace un tiempo se habla de empresas que se relocalizan, es decir, que vuelven a producir en este país después de haberse deslocalizado a China, por ejemplo, años atrás. Pero no es un camino sencillo. El principal problema es que es difícil encontrar el clúster adecuado: el entorno de proveedores necesario para hacer posible la producción.

Diumenge, 22 abril 2012

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.