Baròmetre del Factor Humà

L'eina d'autodiagnòstic per a la millora organitzativa

Baròmetre del Factor Humà


És una eina d’anàlisi i autodiagnòstic dissenyada per obtenir informació sobre el nivell d’acompliment d’una sèrie de principis que ajuden a la millora dels entorns de treball.

Volem promoure entorns estimulants i motivadors, on la persona sigui el centre i al centre.


Identificació d'usuaris i d'usuàries per accedir

   

Principis del Manifest Factor Humà

 • En què consisteix
 • Què ofereix
 • Beneficis
 • Informes
 • Ambaixadors/es


En què consisteix

El Baròmetre del Factor Humà és una eina d’anàlisi i d’autodiagnòstic basada en el Manifest Factor Humà de les organitzacions compromeses amb el valor de les persones i dissenyada per obtenir informació sobre el nivell d’acompliment d’una sèrie de principis que fomenten entorns de treball estimulants i motivadors.

El Baròmetre és un servei orientat a empreses i organitzacions, que contribueix a l’assoliment dels seus reptes en tant que augmenta el compromís recíproc entre les persones i l’organització.

Per mitjà d’aquesta eina digital que conté objectius, evidències i indicadors i que té forma de qüestionari, és la mateixa empresa qui analitza, diagnostica, consensua i estableix els seus punts forts, les seves àrees de millora i les accions a emprendre per avançar.


Una eina per comparar-se també amb altres organitzacions: globalment, per mida i per sector.

Després d’un temps de funcionament, ja disposem d’un volum significatiu de dades, d’empreses i d’institucions, que ens permeten oferir resultats rellevants.

Així es poden comparar, sempre de forma agregada, els resultats de cada empresa amb la mitjana global, per mida de l’organització –nombre de persones treballadores- i per sector d’activitat.

La utilització del Baròmetre i l’obtenció dels propis resultats és gratuïta. Pel que fa a les dades comparades (o benchmarks) tenen un petit cost, en funció de la mida de l’empresa.


Tríptic informatiuComparativa de serveis

 • Free
 • Versió bàsica o avançada Baròmetre online
 • Guia d'ús del Baròmetre
 • Resultat de l'autodiagnòstic
 • Premium
 • Versió bàsica o avançada Baròmetre online
 • Guia d'ús del Baròmetre
 • Resultat de l'autodiagnòstic
 • Benchmark resultats comparatius -globals, per mides i per sectors-
 • Associats/des
 • Versió bàsica o avançada Baròmetre online
 • Guia d'ús del Baròmetre
 • Resultat de l'autodiagnòstic
 • Benchmark resultats comparatius -globals, per mides i per sectors-

Tarifes servei PREMIUM*

 • PETITA EMPRESA
  (d'1 a 50 persones treballadores)
 • 200 €
 • MITJANA EMPRESA
  (de 51 a 250 persones treballadores)
 • 300 €
 • GRAN EMPRESA
  (Més de 250 persones treballadores)
 • 400 €

* IVA no inclòs.

** El pagament per accedir al servei PREMIUM és únic. Mantenir-lo implica el compromís per part de les organitzacions usuàries d'actualitzar anualment els resultats del Baròmetre.Beneficis

Les empreses compromeses amb les persones en treuen beneficis directes. Coneixen de primera mà quina és la seva valoració, pròpia i objectiva, sobre la gestió de treballadores i treballadors. I això les permet saber amb dades quina és la seva posició davant dels 10 principis que planteja el Manifest Factor Humà i obtenir així millores en la gestió i la producció:


Permet obtenir talent
Afavoreix l’atracció del talent que l’organització necessita per tal d’assolir els seus reptes, amb la creació de valor afegit a mitjà i a llarg termini, per a les persones, per a l’organització i per la societat en general.
Genera treball en equip
Fomenta el treball en equip i la participació, ja que millora la comprensió interna i el diàleg entre departaments, aconseguint la màxima aportació de tot l’equip humà al bé comú de l’organització.
Reforça la confiança en l’organització
Contribueix a reforçar la reputació i la confiança en l’organització, elements que representen avantatges competitius difícils d’emular.
Millora la col·laboració
Contribueix al desenvolupament professional i personal de les persones que col.laboren en el treball, estimulant-ne el rendiment, la satisfacció i el compromís. Promou l’intercanvi, l’aprenentatge mutu i la innovació en la gestió de persones.
Fomenta les diversitats
Avui dia la diversitat és un fet enriquidor i indispensable per a la vida de les organitzacions. Afavoreix la promoció de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació en tots els àmbits.
Promou el lideratge empàtic
Els resultats del Baròmetre són el punt de partida per aconseguir un lideratge empàtic i respectuós amb els principis del Manifest Factor Humà.Informes del Baròmetre del Factor Humà

Segon Informe del Baròmetre del Factor Humà
Elaborat a partir dels resultats obtinguts durant el període de setembre de 2018 a setembre de 2019 entre 110 organitzacions que representen un volum aproximat de 194.000 treballadores i treballadors, aquest estudi ofereix una completa radiografia de l’estat actual de la gestió de persones en els diferents sectors d’activitat de l’àmbit espanyol.
Primer Informe del Baròmetre del Factor Humà
Elaborat a partir dels resultats obtinguts en el primer any de vida del Baròmetre del Factor Humà, aquest informe ofereix una completa radiografia de l'estat actual de la gestió de persones en l'àmbit espanyol. L'anàlisi recull les dades de 86 organitzacions de sectors molt diversos i que representen un volum total aproximat de 152.000 persones treballadores.Ambaixadors/es

ambaixadors barometre 1
S'ha creat una xarxa d’ambaixadores i d'ambaixadors del Baròmetre que, de manera desinteressada, ens estan ajudant a fer-lo arribar a molts més llocs:


Jaume Abad
Pedro Arellano
Narcís Argemí
Francesc Beltri
David Campos
Esther Casademont
Jordi Cegarra
Antoni Fernández Carracedo
Silvia Fradera
Eduard Legazpi
Mar Gaya
Beth Gelpí
Lilian Goberna
Daniel Iniesta
Imma López
Estel Mallorquí
Mari Carmen Martínez
Jesus Martínez Bustos
Carles Mendieta
Manel Muntada
Judith Murlans
Daniel Ortiz
Angels Paredes
Esther Polo
Yolanda Portolés
Matías Ripoll
Cristina Salvador
Clotilde Tesón
Sílvia Vilchez


ambaixadors barometre 2


Algunes organitzacions que utilitzen el Baròmetre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Manifest Factor Humà

De les organitzacions compromeses amb el valor de les persones
Adhesions

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.