Llibres

El nostre catàleg et permetrà identificar novetats editorials i, mitjançant el nostre cercador, tots aquells recursos bibliogràfics que et puguin interessar sobre qualsevol assumpte de RH
 España 2010 Coordinat per Alfonso Jiménez i Mentxu Echeverría, (Watson Wyatt), Manuel Pimentel, Ex-ministre de Treball i Assumptes Socials; el llibre presenta un recull d’articles i reflexions entorn a les tendències de canvi al mercat laboral español.

Coordinat per Alfonso Jiménez, Director General de Watson Wyatt, Manuel Pimentel, Ex-ministre de Treball i Assumptes Socials i Mentxu Echeverría, consultora de Watson Wyatt, el llibre presenta un recull d 'articles i reflexions entorn de les tendències de canvi observables en el nostre mercat de treball. Es tracta d 'una obra coral on hi participen 41 autors entre consultors, professors d 'Escoles de Negocis, Directors de Recursos Humans i d 'empreses de selecció.

L 'estructura compta amb tres parts força ben definides. En primer lloc es presenta l 'Informe sobre demografía, mercado laboral y gestión de personas: un estudi realitzat amb dades provinents de les previsions de creixement demogràfic, econòmic i de productivitat  fetes per diferents organismes estatals. La integració de totes aquestes dades juntament amb les previsions sobre fluxos migratoris permeten als autors dibuixar l 'evolució del mercat laboral espanyol fins l 'any 2010 a través de la gràfica clàssica d 'oferta i demanda. I es que com afirma Manuel Pimentel al pròleg "la brusca caída de la natalidad a partir de mediados de los setenta, el inicio del fenómeno inmigratorio, la movilidad geográfica, y el envejecimiento de la población determinarán un mercado de trabajo muy distinto al que estamos acostumbrados". Tot això els permet arribar a la conclusió central de l 'Informe, sobre la qual pivoten la resta de comentaris de l 'obra:

"Finalizado el estudio podemos comprobar que, de no producirse cambios socio-demográficos relevantes a medio plazo (en 7 u 8 años) el mercado laboral Español, será por primera vez deficitario con una demanda global de trabajadores superior a la oferta disponible."

La segona part del llibre es basa en una anàlisi de l 'evolució del mercat laboral espanyol des de 1990 i la seva projecció fins l 'any 2010. S 'analitzen detalladament tots els components d 'aquest mercat: atur, jubilació, sistema de pensions, impacte del fenomen immigratori, l 'entrada de la dona i els joves en el mercat laboral etc... Un recull exhaustiu de dades que justifiquen la tesi anunciada i que avancen els principals efectes que tindrà en l 'estructura productiva espanyola.

En tercer lloc el llibre compren una descripció detallada de l 'impacte sectorial que tots aquests canvis tindran en l 'oferta i demanda de feina. Destaca, sobretot l 'apartat dedicat a "la necessitat d 'un nou entorn jurídic-laboral": l 'article, signat per Íñigo Sagardoy, reclama l 'adaptació del corpus jurídic normatiu a les noves realitats laborals emergents com la temporalitat, l 'ousourcing, el teletreball, els treballs relacionats amb els serveis socials i d 'oci, la subcontractació, la formació professional o la protecció dels drets fonamentals davant de problemàtiques com el mobbing laboral.

Finalment, l 'obra entra en l 'àmbit específic de la gestió de les persones. Sota el títol "La necesidad de crear un nuevo paradigma de RRHH" s 'agrupen un seguit d 'articles que apunten les principals tendències en la gestió del Recursos Humans tenint en compte totes aquestes expectatives de canvi. El tema central d 'aquesta darrera part se centra en les implicacions que tindrà la situació provocada per una demanda de treballadors superior a l 'oferta disponible. La conseqüència principal d 'aquest fet serà que la gent jove passa de ser un recurs abundant a un recurs escàs; per tant s 'encarirà la mà d 'obra jove i es frenarà la tendència actual de substituir gent gran per mà d 'obra jove i barata.

Tot això posarà en el punt de mira estratègic de la gestió dels recursos humans la selecció i retenció de treballadors més qualificats; i es que el nou escenari forçarà a les empreses a competir també, a l 'hora de contractar nous treballadors i per tant també farà que s 'esforcin per a reternir-los. En aquest sentit les noves tècniques retributives, els plans de reconeixement i carrera o la gestió de la diversitat seran instruments de primer ordre.

A més, i tal com el llibre recull, també caldrà posar un èmfasi especial en la gestió dels denominats treballadors del coneixement. Definits per primera vagada per Peter Drucker aquest nou tipus de força laboral està formada per individus "que utilitzen el cap, tot allò que saben i han après per a crear valor en el seu entorn de treball" (en paraules de Salvador Torres, Director de Recursos Humans d 'Iberdola, autor de l 'apartat dedicat a aquest tema).

El llibre, en definitiva, planteja un escenari radicalment diferent al que hem viscut els darrers anys i demostra, que els conceptes que avui dia ens poden semblar més allunyats del dia a dia de la gestió de les persones a empreses i organitzacions tindran, en pocs anys, un protagonisme cabdal en l 'èxit o fracàs d 'aquestes.

Mercè Sala
Consellera Delegada de la Fundació per a la Motivació dels RRHH

ISBN: 84-7978-532-2

Pots consultar-lo a la nostra biblioteca (codi: 082).

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.