Llibres

El nostre catàleg et permetrà identificar novetats editorials i, mitjançant el nostre cercador, tots aquells recursos bibliogràfics que et puguin interessar sobre qualsevol assumpte de RH

L’assertivitat és la capacitat d’autoafirmar els propis drets, respectant en tot moment els drets dels altres. Està relacionada amb la capacitat de comunicar de forma eficaç i encertada un missatge que de vegades no és fàcil de transmetre. Les dues autores del llibre desgranen i analitzen aquesta qualitat des del punt de vista de les relacions laborals, cercant els orígens de les dificultats i descrivint profundament els diferents perfils en relació a la forma com es comuniquen.

 

El llibre Asertividad en el trabajo. Cómo decir lo que siento y defender lo que pienso és una guia per entrenar la capacitat de ser assertius en les nostres comunicacions a l’entorn laboral, tot i que es pot estendre a la vida quotidiana en molts aspectes. Conté testimonis i exemples molt clars que descriuen situacions versemblants, destaca les idees clau i proposa activitats que fan d’aquest llibre un manual de treball sobre comunicació i comportament.

El text està coescrit per les psicòlogues Olga Castanyer i Estela Ortega. Totes dues són autores d’altres llibres sobre la mateixa matèria i imparteixen cursos sobre assertivitat, autoestima i habilitats socials. L'any 1992 van fundar el Gabinet de Psicologia clínica SIJE a Madrid.

Per introduir-nos en matèria, Asertividad en el trabajo fa un descripció detallada de com es comporten, pensen i senten els diferents perfils de comportament: les persones agressives, les submises i les assertives. Al mateix temps, fa la translació a l’entorn laboral: el “segur de si mateix, el “dominant” i l’”insegur”. Es dedica especial atenció a l’autoestima, l’origen d’aquests perfils.

El llibre proposa eines d’autoavaluació per comprendre sota quins models ens movem i proposa tècniques per respondre de forma assertiva a situacions i/o perfils concrets:, la resposta assertiva, l’assertivitat empàtica, els missatges jo, disc ratllat, banc de boira, aplaçament assertiu... en són alguns exemples. Totes les tècniques recollides però, tenen una descripció sobre quan utilitzar-les, quins objectius persegueixen i exemples d’ús.

D’altra banda, també es treballa l’assertivitat aplicada específicament a les relacions de treball tant de manera horitzontal, entre companys; com vertical, adreçada cap als caps i cap als subordinats. Les relacions horitzontals venen marcades per la premissa de que cap company pot exercir autoritat cap a l’altre, tot i que a la pràctica hi ha molts matisos. Podem trobar companys agressius, submisos, “escaquejadors” i trepes. Les relacions amb uns o altres seran diferents. Per això les dues psicòlogues han elaborat una guia ràpida de situacions no assertives comunes i propostes de resposta adequades.

Les relacions verticals, en una o altra direcció, també presenten dificultats. Les autores ens conviden de nou a l’autoexploració. Com ens comportem amb els nostres caps i com ens comportem si som nosaltres els responsables envers els subordinats. El llibre dóna pautes per actuar de forma assertiva amb els caps i descriu els diferents models d’autoritat: l’agressiu, el submís, el pocavergonya, el manipulador...  D’altra banda, es donen pautes als caps sobre com actuar de forma assertiva: no personalitzar, ser objectius i escollir les estratègies adequades. En aquest sentit, es descriuen diferents tipus d’empleats i es donen pautes de resposta específics per cadascun.

Finalment, les autores fan un recull de les 10 idees clau del comportament assertiu que engloben totes les situacions i que pot ser útil per consultar esporàdicament. El llibre presenta la informació molt ordenada i fa que la seva lectura sigui agradable i interessant. Reflexa situacions quotidianes a les empreses i reflecteix la complexitat de les relacions laborals des d’un punt de vista realista, flexible i que entén els impediments propis de les relacions personals.

 

Araceli Garcia
factorhuma.org

ISBN: 978-84-15431-55-8

Llibre en castellà.

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.