Notícies de les organitzacions associades

Aquest és l'espai dedicat a les notícies relacionades o que generen les organitzacions associades a la Fundació Factor Humà

El Ple municipal del 27 de març ha aprovat per unanimitat el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, que estarà vigent a l’Ajuntament i organismes autònoms fins al 2019.

Aquest II Pla d’igualtat d’oportunitats intern 2015-2019 presenta algunes novetats respecte al primer. Per començar, cal assenyalar que per elaborar-lo s’ha analitzat exhaustivament tota l’organització, incloent-hi els organismes autònoms adherits a conveni amb 100% personal municipal. D’altra banda, la vigència d’aquest Pla és de 4 anys. A més, cal remarcar que el II Pla ha estat elaborat conjuntament amb la part social des de l’inici del procés.

El Pla d’igualtat té 7 objectius generals i 11 específics, i preveu 27 actuacions, tot plegat conforma el Pla d’acció. Del total d’accions previstes per als propers quatre anys, en destaquem algunes:

 • - Proposar l’aprovació d’un decret d’alcaldia per promoure la paritat de dones i homes en el nou equip gerencial municipal que es constitueixi després de les eleccions.
 • - Iniciar i mantenir un treball sobre igualtat en col·laboració amb el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis (SPEIS).
 • - Crear en l’estructura organitzativa municipal un òrgan funcional i dotat dels recursos humans i materials necessaris per desenvolupar el II Pla d’igualtat d’oportunitats.
 • - Fer un estudi que esbrini les causes de la bretxa salarial del 6% que es dóna a l’Ajuntament i als organismes autònoms.
 • - Elevar a la Mesa general les propostes sobre igualtat que es consideri que poden afectar les condicions de treball que poden estar recollides o no a l’Acord de condicions.

Diagnosi i conclusions

Fins arribar a elaborar el pla d’acció s’ha hagut de fer un procés de diagnosi qualitativa i quantitativa en la qual s’han analitzat per separat els aspectes de la gestió i el funcionament de l’Ajuntament que més poden influir en la consecució de la igualtat de gènere. Tenint en compte aquest criteri, els àmbits temàtics que s’han analitzat són 9:

 1. Cultura de l’organització
 2. Situació d’homes i dones
 3. Accés a l’organització, la selecció
 4. Formació contínua
 5. Promoció i desenvolupament professional
 6. Política retributiva
 7. Ordenació del temps de treball
 8. Llenguatge i comunicació inclusiva
 9. Salut, seguretat laboral i prevenció de l’assetjament

A grans trets, les conclusions més destacables d’aquesta diagnosi són:

 • - No hi ha percepció d’existència de desigualtat a l’organització.
 • - Hi ha segregació horitzontal. Les dones es concentren en ocupacions amb funcions de cura i suport. La plantilla de la Guàrdia Urbana i dels bombers està molt masculinitzada.
 • - Hi ha segregació vertical als nivells 28 i 30. Això implica que els càrrecs directius estan ocupats majoritàriament per homes.
 • - A la plantilla de l’Ajuntament hi ha una bretxa salarial del 6,13% a favor dels homes.
 • - L’Ajuntament no ha definit uns criteris clars sobre l’ús del llenguatge no sexista i no es disposa d’uns criteris actualitzats.

Amb el II Pla d’igualtat ja en vigor, la Comissió tècnica d’igualtat, que està formada per representants de Recursos Humans i Organització, del Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD), i dels sindicats UGT, CCOO i CGT, continuarà treballant conjuntament per tirar endavant les accions.

 

Pots consultar el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones en aquest enllaç: http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/plans-i-projectes-vigents/presidencia-regim-interior-seguretat-i-mobilitat

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.