Aquest nou òrgan està format per un grup d’experts/es i empreses que tindrà com a objectiu investigar i treballar per millorar la gestió de les empreses catalanes en matèries d’igualtat i de no discriminació. Són representants de diversos sectors empresarials, així com agents institucionals, sindicals, econòmics i associatius.

La presentació del Consell Asessor del Charter va tenir lloc el passat 17 d'octubre en un acte al CaixaForum de Barcelona, en el qual també es va fer el 5è Acte de Signatura d'adhesió de diverses empreses catalanes a la carta de compromís del Charter. Entre la trentena d’empreses catalanes que s’hi van adherir es troben Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Abacus, La Fageda i Suara. La Fundació Factor Humà ja va signar la seva adhesió al Charter l'any 2009.


Consell Assessor del Charter per la Diversitat a Catalunya:

El Charter de la Diversitat potencia el compromís de les institucions i les empreses en relació als principis fonamentals de la igualtat, del respecte al dret d’inclusió de totes les persones amb independència de la seves diversitats culturals, de raça, socials... i la implementació de polítiques i actuacions en l’entorn laboral i social que tingui en compte la igualtat entre homes i dones així com la diversitat de tots els col·lectius amb el reconeixement dels beneficis que aquestes actuacions poden comportar.

Les polítiques de diversitat tant a nivell institucional com a nivell econòmic/social potencien la innovació, la creativitat i l’eficàcia a les organitzacions, creen un entorn positiu tan a nivell ciutadà com en l’organització del treball i identifiquen les diferències visibles i invisibles de les persones, facilitant d’aquesta manera que tant a nivell individual com col·lectiu cadascú pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

La situació creada per l’actual crisi econòmica està fent emergir noves realitats que provoquen canvis en el ritmes de vida de la ciutadania i una alteració dels seus comportaments i les seves relacions socials en relació als seus entorns més propers: l’entorn familiar, l’entorn laboral/professional i l’entorn personal i un augment del desequilibri social, i està relegant a un segon pla conceptes com la igualtat d’oportunitats, les polítiques de diversitat (que son conseqüència de l’idea d’igualtat) o la responsabilitat social empresarial.

En aquest context és necessari avançar de manera positiva en la definició de nous models, noves polítiques i noves metodologies d’intervenció en l’organització del treball i en l’organització de l’entorn de la vida quotidiana de les persones, que tinguin en compte d’una banda la necessària igualtat entre homes i dones i d’una altra les diversitats existents en els diferents col·lectius, per aconseguir atenuar i canalitzar positivament els efectes dels canvis socials i adaptar els models organitzatius a les noves realitats i necessitats.

Aconseguir avançar en aquest sentit només serà possible a partir del compromís conjunt i de la implicació activa de tots els agents sensibles al tema.

El Consell Assessor de la Fundación Diversidad / Charter de la Diversitat a Catalunya és un espai obert a la participació dels agents institucionals, empresarials, sindicals, associatius i a persones expertes, per aconseguir estimular i potenciar la reflexió i l’intercanvi d’experiències, tant des de la vessant conceptual com de l’operativa, i impulsar propostes de cooperació i actuació conjunta entre les institucions i les empreses que aportin valor afegir a la qualitat de la producció, a l’economia en general i a la convivència i cohesió social.


Finalitats del Consell Assessor

L’objectiu de la Fundación Diversidad/Charter de la diversitat al promoure un Consell Assessor a Catalunya és el de reunir un grup de persones i organitzacions expertes i actives en el camp de la diversitat i la igualtat de oportunitats per:

  • - Crear sinèrgies de col·laboració i treball conjunt en relació a la diversitat i la igualtat d’oportunitats, especialment entre els àmbits institucionals, empresarials i sindicals.
  • - Afavorir i potenciar el intercanvi d’informació i difusió d’experiències i materials específics.
  • - Facilitar i impulsar la relació en xarxa de totes les organitzacions sòcies del Charter per la Diversitat.
  • - Aportar propostes i idees que facilitin la definició de models conceptuals i referents sociopolítics que ajudin a desenvolupar accions i propostes en relació a les polítiques de diversitat.
  • - Implementar i compartir la realització de possibles iniciatives i projectes innovadors en relació a la manera de gestionar la diversitat i la igualtat d’oportunitats.


Integrants del Consell Assessor

Els integrants del Consell Assessor són persones representatives de diferents associacions empresarials i/o empreses, sindicats, institucions i/o empreses públiques, universitats i escoles, entitats privades, associacions i persones expertes a nivell individual, amb especial preferència per aquells organismes socis del Charter de la Diversitat.

La participació al Consell Assessor és a nivell voluntari i estarà integrat per un màxim de 20 persones amb una reunió semestral i una Permanent d’un màxim de 8 persones amb reunió trimestral.

El Consell comptarà amb personal de la Fundación Diversidad a Catalunya per al seu funcionament i gestió.


Els seus membres són:

Departament d’Empresa i Ocupació Generalitat de Catalunya – Sr. Xavier López, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

PIMEC – Fundació PIMEC - Sr. Ramon Vila, director Fundació PIMEC.

Foment del Treball – Sra. Araceli Mora, directora de l’oficina d’iniciatives laborals i creació d’empreses.

CCOO de Catalunya – Sr. Ghassan Saliba, secretari d’Immigració.

AMIC –UGT de Catalunya – Sra, Raquel Gil, secretària de Polítiques per a la Igualtat.

Barcelona Activa - Sra. Lorena Ventura, directora d’Ocupació.

Asepeyo – Sr. Joan Tolrà Colomer, director de Responsabilitat Social Corporativa.

CaixaBank.

MRW – Sra. Sonia Yanguas, directora de Personas MRW España.

Fundació Factor Humà – Sra. Anna Fornés, directora.

Taula del Tercer Sector – Sr. Rafael Ruiz de Gauma, vicepresident.

CLADE Grup Cooperatiu – Sr. Ignacio Gonzalez, director general.

Ferrer Internacional – Sra. Núria de Flores, responsable de RH.

Fundació La Caixa – Sra. Joana Prats, directora de l’Àrea d’integració Social.

UOC.

Enrique Rovira-Veleta Cuyàs – arquitecte, expert en arquitectura i accessibilitat.

Efrèn Carbonell – president de DINCAT, expert en discapacitat intel·lectual.

Enric Arques Martí - psicòleg clínic, Codirector Associació Joia, expert en discapacitat derivada de trastorns de salut mental.

Santos Félix Farreres - president Casal Lambda, expert en diversitat i homosexualitat.

Lluís Bonet Agustí - doctor en Ciències Econòmiques, expert en multiculturalitat.

Sara Berbel Sanchez - doctora en Psicologia Social, experta en igualtat de gènere i diversitat.

Rosa Maria Dumenjó Martí - coordinadora Consell Assessor.

Pablo Duran - col·laborador Charter de la Diversitat.

Articles relacionats / Artículos relacionados

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.