El rol del directiu en el desenvolupament de persones ha d'allunyar-se del paper de formador fent classes i, per aconseguir-ho, ha de muscular la capacitat d'autocrítica i d'avaluació, conrear el talent de les persones i integrar el projecte de cada persona en el somni col·lectiu. A més, l'exercici de les seves funciones hauria d'incloure aspectes com connectar a les persones amb els recursos d'aprenentatge que existeixen en l'entron, entre altres. 

jimenez aranda 1

La sala de l'hospital en la visita del metge en cap de Luis Jiménez Aranda [1889]

Quin és el paper d'algú amb responsabilitat sobre equips i persones a l'organització? Què justifica la seva posició en l'estructura de l'organització entre l'equip i el nivell que està per damunt d'ell o d’ella? Quin valor aporta i a qui?

Poden semblar, sens dubte, preguntes existencials, poc pràctiques i, fins i tot, per a algunes persones, òbvies, per simples i primordials. Però no per això són preguntes resoltes, ja no només per a aquells que exerceixen càrrecs directius o de comandament, sinó per la pròpia cultura de l'organització a l'hora de dipositar expectatives sobre aquests llocs de responsabilitat. D’aquí, potser, en sorgeix la diversitat de punts de vista i de respostes quan es plantegen aquestes qüestions.

El valor que ha d'aportar algú amb responsabilitat directiva ve determinat per “a qui” se suposa que ha de prestar servei i és la resposta a aquesta primera pregunta la que condiciona el paper dels directius i dels comandaments intermedis en l'organització. Es planteja la responsabilitat directiva com un servei a l'organització? I, en cas que la resposta sigui afirmativa, quins són els públics i les necessitats a les quals atén? Es considera a les persones de l'equip del qual s'és responsable un d'aquests públics?

Són preguntes interessants que aporten llum a la varietat de concepcions sobre el que és dirigir equips, a allò que s'espera d'una bona direcció, a trobar diferències entre manar i dirigir o, com a mínim, que orienten respecte als àmbits als quals cal prestar atenció quan es té responsabilitat sobre equips.

A diferència d'altres moments en els quals l'enfocament a les organitzacions era més lineal i s'esperava bàsicament de les persones amb responsabilitats de comandament que transformessin les directrius de l'organització en ordres que fossin executades pels seus equips, el moment actual exigeix un enfocament més orgànic que capaciti a l'organització per a adaptar-se, gairebé a l'instant, a un entorn que evoluciona ràpidament i està subjecte a freqüents canvis. La metàfora visual seria la d'una ameba en la qual el caràcter rector del nucli no impedeix que la membrana, en continu contacte amb el mitjà, generi prolongacions adoptant, pel seu compte, diferents formes per nodrir-se o desplaçar-se, segons convingui.

country editor 2

Country Editor de Norman Rockwell Visits [1946]

En aquest nou enfocament organitzatiu, el paper d'aquells càrrecs que incideixen directament en allò que fan les persones i determinen la dinàmica que adopten els equips, és clau.

En el si d'una organització, qualsevol lloc de treball, ha de veure's en una permanent relació de servei amb aquelles altres persones que depenen directament o indirecta de les seves actuacions, el cas dels càrrecs directius o comandaments intermedis no és una excepció.

Tradicionalment, d'algú amb responsabilitats de direcció sobre equips i persones s'espera que organitzi i distribueixi el treball, que coordini i supervisi les actuacions, que busqui i proveeixi de recursos per progressar en la missió i, en aquests temps de lideratges, que generi les condicions òptimes perquè l'activitat de l'equip tingui sentit per a l'entorn amb el qual interacciona i també per a cadascuna de les persones que la duen a terme.

Però una de les funcions fonamentals que hauria d'esperar-se d'aquelles persones amb responsabilitat directiva és la seva contribució clara i atenta al desenvolupament professional de les persones que estan al seu càrrec.

Val a dir que, actualment, no ha de donar-se per suposada aquesta funció de manera generalitzada, ja que la major part de les vegades no està integrada en la cultura directiva de l'organització. Potser la raó principal d'aquesta falta d'integració és que la formació i, en general, tot allò relacionat amb les persones, sol estar circumscrit i es considera absoluta responsabilitat de l'àmbit de Recursos Humans.

Una altra raó per la qual una persona amb responsabilitats directives no assumeixi com a pròpia la funció de desenvolupament professional de les persones al seu càrrec, sol ser per la concepció instrumental de les persones heretada del paradigma de productivitat industrial i la conseqüent i irracional orientació per part de directius i comandaments a l'obtenció de resultats al marge dels condicionants humans per aconseguir-los.

Sigui com sigui, en molts contextos organitzatius, els plans de formació i desenvolupament elaborats pels departaments de Recursos Humans encara són vistos com a part dels drets obtinguts pels treballadors enfront dels interessos reals de l'empresa o com a ensopegades en el dia a dia que no queda més remei que gestionar.

claude bernard 3

Una lliçó de Claude Bernard de León Lhermitte [1889]

Així doncs, és absolutament necessari que les directives i directius assumeixin el desenvolupament i creixement de les persones que estan en els seus equips, no tan sols com una funció més, sinó com una de les més importants, ja que:

 1. El coneixement que posseeix l'equip és un actiu més dels recursos que cal gestionar. És clau mantenir-lo accessible i permanentment actualitzat.
 2. El compromís amb el propi desenvolupament professional i la voluntat d'aprendre són actituds que han de tonificar-se des de la mateixa pràctica professional.
 3. És responsabilitat de la direcció facilitar i contribuir a l'encaix de la persona en el seu entorn professional, així com proveir dels recursos necessaris per a l'exercici de les seves responsabilitats i, el desenvolupament professional continuat, és un d'aquests recursos fonamentals.
 4. Les persones amb responsabilitats de direcció són [o haurien de ser], juntament amb les persones que els ocupen, els qui millor coneixen la realitat dels llocs de treball del seu equip.
 5. Integrar el somni evolutiu de la persona en la vida de l'organització és un exercici de lideratge que contribueix a dotar de sentit les activitats professionals i a respondre, de manera recíproca, al compromís que sol exigir-se.

Arribat aquest punt, és important deixar clar que assumir el desenvolupament i creixement de les persones ha d'allunyar-nos de la imatge de la directiva o el directiu exercint de formadors i fent classes; l'acompliment d'aquest rol no està en absolut relacionat amb l'exercici directe de la docència.

La manera de dur a terme aquest rol és:

 • Transformant en aprenentatge per a l'equip i per a les persones el coneixement que van adquirint en el desenvolupament de la seva vida laboral, tant dels resultats que s'obtenen com del com s'han obtingut. Es pot aprendre de com ens reunim, del treball en equip en la gestió de projectes, avaluant periòdicament l'activitat de l'equip, etc. Tot allò que es fa és susceptible de destil·lar un aprenentatge fabulós si se li presta la deguda atenció i temps.
 • Connectant les persones amb els recursos d'aprenentatge que existeixen en el seu entorn, ja sigui amb accions de formació, amb altres persones de l'equip o de l'organització, o bé amb la quantitat de recursos que existeixen a la Xarxa [blogs, fòrums professionals, xarxes socials]. Aquesta connexió amb recursos de coneixement ha de formar part dels hàbits diaris. Qualsevol article que caigui a les nostres mans, que trobem interessant i que estigui més o menys relacionat amb les àrees d'interès de les persones de l’equip ha de ser compartit a l’instant.
 • Musculant la capacitat d'autocrítica i avaluació. Sense autocrítica no hi ha cabuda per a l’aprenentatge, ja que aquest ha de comportar el canvi de comportaments concrets. Aquesta és la raó per la qual és convenient articular periòdicament un escenari que permeti les persones autoevaluar-se en funció d'uns criteris compartits. Aquesta autoavaluació pot donar-se en el marc d'una entrevista en la qual la directiva o directiu actuïn com a contrast i que conclogui amb l'adopció d'uns compromisos per totes dues parts: la persona amb accions per al seu desenvolupament i el directiu o directiva amb actuacions per a facilitar-les-hi i donar-li suport.
 • Conreant el talent de la persona, fent emergir i potenciant aquelles capacitats amb les quals la persona se senti a gust quan té oportunitat de posar-les en pràctica i que, a més, són útils per a l'equip i poden generar valor present i futur. En aquest sentit, és especialment indicada la “indagació apreciativa” en el marc de l'entrevista d'autoavaluació esbossada en l'apartat anterior.
 • Integrant el projecte de cada persona en el somni col·lectiu. Al marge de les necessitats de l'equip i de l'organització, les persones no han de perdre el focus d'aquella meta personal a la qual, en algun moment, han aspirat i que hauria de constituir un percentatge elevat del sentit que adquireix la seva vida professional. De fet, aquest aspecte és un actiu important de lideratge i uns dels motors del compromís de la persona amb l'organització. En aquest sentit, i en la mesura de les possibilitats, s'ha de contribuir al fet que aquest somni pugui ser possible. Quan les persones inverteixen energia en créixer, sigui en la direcció que sigui, tots hi guanyen d'una forma o d’una altra.
 • I, finalment, contribuint proactivament a l'anàlisi de necessitats d'aprenentatge que es realitza des dels Departaments de Formació, compartint-hi aquells resultats dels punts anteriors que puguin inspirar la programació d'accions d'aprenentatge de caràcter transversal.

Aquest article és el resultat d'una reflexió feta amb motiu de la recent realització d'un taller sobre “el rol del directiu en el desenvolupament de les persones” dirigit a comandaments de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.