Algunes de les preguntes més importants que ha de respondre una empresa és la que es refereix al seu propòsit d'existència: Per a què ha estat creada? Quin és el seu sentit? Què li confereix identitat? És una qüestió que interessa a accionistes, a directius i, també, al conjunt d'actors econòmics amb els quals es relaciona i a la societat en el seu conjunt.

Valor Total: Una altra manera d'entendre l'èxit empresarial

En funció de com es configura una resposta s'instauren idees, models i tecnologies de gestió que afecten milions de ciutadans ja sigui en el seu rol de membres interns d'una organització (accionistes, directius, col·laboradors) com externs (clients, proveïdors, ciutadans, etc.).

Des de principis de la història del management han existit diverses respostes possibles però la que més ha perdurat en el temps i s'ha instaurat com un sòlid paradigma és la que assigna a una empresa la funció fonamental de "crear valor per a l'accionista". Per això, també històricament, s'ha establert que l'èxit d'una empresa depèn de la quantitat i de la qualitat de valor econòmic acumulat i les seves possibilitats de creixement en el temps.

Però un profund procés de transformació d'aquest "mindset" està en marxa. I no podia ser d'una altra manera ja que tard o d'hora el procés de canvi accelerat i complex de l'entorn està arribant a la manera en què pensem, decidim i actuem a les organitzacions.

Vegem dues mostres destacades d'això en la veu de dos referents del management i de l'estratègia contemporanis.

  • Gary Hamel començava el seu llibre “Lo que ahora importa” (2012) afirmant: "Si vostè és un líder, a qualsevol nivell, en qualsevol organització, vostè és un administrador: de carreres, de capacitats, de recursos, del medi ambient i de valors organitzatius. Els gestors, lamentablement no són uns administradors intel·ligents. De vegades es comporten com a mercenaris, hipotecant el futur per tal d'incrementar els beneficis a curt termini, col·locant les seves carreres per davant de la companyia, explotant els treballadors vulnerables, aprofitant-se de la ignorància del client o manipulant el sistema polític amb la finalitat de reduir la competència".
  • Y Charles Handy al seu article “Clouds of Change” (2017): "L'any 1970 Milton Friedman va declarar que el propòsit dels negocis era maximitzar el valor dels accionistes, és a dir, the business of business is business [...]. Quaranta anys després està clar que aquesta fórmula ja no funciona més. I tampoc funciona mirant els seus efectes en la societat en el seu conjunt [...]. Una companyia és veritablement una comunitat, una comunitat de companys amb un propòsit comú i ningú pot legalment ni tan sols metafòricament posseir les persones d'una companyia. Això seria esclavitud. No és ja el moment de reprendre la idea d'entendre els negocis com una comunitat responsable, que presta la deguda atenció a TOTS els que la formen i el propòsit central de la qual sigui buscar la immortalitat a través de la millora contínua i la inversió?

Des de fa més de 15 anys a SOLO treballem amb directius i amb equips de diferents àmbits i sectors. Mitjançant la nostra experiència i de l'observació de gran quantitat de situacions hem comprovat que hi ha una sèrie d'elements que cal unir en un model de management per superar la manera tradicional d'entendre l'èxit empresarial. Així se supera el focus en el valor econòmic, en el curt termini (Hamel), en l'apropiació desequilibrada de valor amb els stakeholders (Handy) i, el que és més important, s'augmenta la sostenibilitat d'una organització i s'estableix que aquesta és la seva veritable raó d'existència.

Aquest model és al qual hem anomenat Model de Valor Total i suposa una altra manera d'entendre l'èxit empresarial. Els pilars fonamentals del model els hem plasmat en el llibre “La Empresa Total” (Profit Editorial, 2017) on proposem una nova mirada per a la comprensió de les organitzacions i oferim un model de gestió, amb les seves respectives metodologies, més inclusiu i equilibrat.

El nostre model descansa en una sèrie de principis:

  • El primer d'ells és que les organitzacions s'han d'orientar cap a la creació de valor per a TOTS els actors amb els quals interactuen per ser sostenibles. D'una altra manera desapareixen amb el temps.
  • El segon és que aquest valor no és estrictament econòmic. Ben al contrari, és un Valor Total que contempla altres factors.
  • En tercer lloc, també integren aquest Valor Total la confiança que es dóna en el si d'una organització i la qualitat de les relacions entre els que la conformen tant a nivell intern com extern. Això és així en tant que confiança i qualitat relacional afavoreixen l'eficiència i eficàcia dels processos i l'assoliment sostenible dels objectius.
  • Finalment, i en quart lloc, forma part d'aquest Valor Total la capacitat de canvi i adaptació de l'organització ja que, sense ella, l'organització no pot donar resposta contínua als requeriments de l'entorn i pot, també, desaparèixer.

El Model té una representació conceptual que s'expressa en la fórmula següent:

Valor Total

El Model del Valor Total representa la integració del valor econòmic, de la confiança, de les relacions saludables i de la capacitat de canvi i adaptació que una organització és capaç de generar. A major Valor Total, més sostenibilitat i èxit en el temps de l'organització.

Però hem volgut anar més enllà de la definició d'un model. Per això hem dissenyat la Matriu de Valor Total que ens ajuda a entendre el grau d'evolució d'una empresa en funció del grau de creació o destrucció de valor econòmic i de valor relacional que posa en pràctica. D'aquesta manera sorgeixen quatre tipus d'empreses diferents. Hem denominat "empresa total" a aquella que és alhora econòmicament rendible i que genera reconeixement i confiança entre els seus integrants. Aquesta organització es contraposa a d'altres com són les "depredadores", les "moribundes" i les "ineficients".

A més hem volgut mesurar el Valor Total dissenyant l'eina Total Value Index -Treballant amb e-motiva com a partners estratègics en el projecte- i hem realitzat el primer estudi Total Value Index 2017 que mostra una primera aproximació a la presència de Valor Total a les organitzacions. Aquest estudi ha estat possible gràcies a la participació de 284 directius i amb el suport fonamental de la Fundació Factor Humà juntament amb d'altres organitzacions.

L'estudi demostra l'operativitat del model com a eina metodològica capaç de mesurar la generació de Valor Total d'una organització, alhora que ens permet presentar la primera fotografia realitzada fins ara sobre la realitat de les organitzacions espanyoles, vistes des de la nova òptica. El resultat és la Matriu de Valor Total que reflecteix on estan situades les organitzacions que han participat.

Els principals resultats de l'estudi es plasmen en el quadre:

Resultats estudi Valor Total

Els resultats són esperançadors alhora que reptadors.

D'una banda hem trobat que 4 de cada 10 organitzacions són "totals" amb una elevada capacitat d'adaptació, de manera que mostren un perfil clarament "sostenible" i "sa". Però, de l'altra, 3 de cada 10 són "depredadores" amb una capacitat d'adaptació mitjana. És a dir, presenten un perfil acomodat dins el desequilibri existent en les seves relacions, previsiblement en tensió amagada sota la creació de valor econòmic. I, finalment, unes altres 3 de cada 10 es troben al quadrant "moribundes" amb capacitat d'adaptació mitjana-baixa.

Sens dubte, molta feina per davant, però des d'un lloc de claredat i de consistència. Des d'un model que permet conèixer el grau d'evolució en el qual es troba cada organització i les palanques sobre les quals cal treballar per augmentar el valor total generat. Des d'un model que se centra en la recerca de la sostenibilitat en equilibri amb tots els actors amb els quals interactua l'organització i que ofereix una altra manera d'entendre l'èxit més inclusiu, més humà i més poderós.

 

Per descarregar-se l'estudi Total Value Index 2017: http://www.soloconsultores.com/modelo-valor-total-i/

Per conèixer més sobre SOLO Consultores: http://www.soloconsultores.com

Articles relacionats / Artículos relacionados

 

Subscriu-te gratuïtament als nostres butlletins

Rep notícies i idees en Recursos Humans.
Subscripció

Utilitzem cookies per oferir a les nostres visites una millor experiència de navegació pel nostre web.
Si continues navegant, considerem que acceptes la seva utilització.